141 Views

Tore Brenne er konstituert som leder av valgkomiteen, og presenterer her valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre, som skal velges på Tinget 30. april 2016.

Den valgte komiteleder Geir Åstorp Reehorst ble underveis i prosessen selv aktuell som kandidat til styret. I henhold til NJFs lov §21, 2. ledd trakk han seg derfor fra sitt verv den 2. februar 2016.

Etter interne diskusjoner tok fra samme dato undertegnede over som leder for komiteen, mens Anne Hopstock og Ole Severin Nesse har fungert som medlemmer.

Komiteens enstemmige innstilling er som følger:

President:
Geir Åstorp Reehorst
Ippon Judoklubb

Visepresident:
Gullik Gundersen
Ippon Judoklubb

Styremedlemmer:
Hanne Myrnes
Bodø Judoklubb

Svein Erik Rud
Sandnes Judoklubb

Hege Aar
Namsos Judo Club

Varamedlemmer:
Veronica Kristiansen
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb

Jørgen Hillestad
Namsos Judo Club / IL Sørfjell Judogruppe

Komiteen er tydelige på at president og visepresident fra samme klubb ikke er optimalt. Samtidig har vi landet på at kompetanse må være det absolutt viktigste kriteriet.

Blant de aktuelle kandidatene virker Geir Reehorst som den klart beste presidentkandidaten, med sin motivasjon og sine ønsker for norsk judo, på samme måte som Gullik Gundersen er den klart beste visepresident-kandidaten, med sin rutine i styret og solide idrettspolitiske bakgrunn, både nasjonalt og internasjonalt.

Komiteen er også fornøyd med at Jørgen Hillestad sin etablering i Arendal sørger for at alle regioner er representert i styret.

Vi er sikre på at dette blir et godt styre for norsk judo!

Med vennlig hilsen
For Valgkomiteen

Tore Brenne

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier