281 Views
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.

Helgen 18.-19. oktober var det igjen tid for det årlige oppdateringsseminaret for alle kursinstruktører i NJF, samt medlemmene av Dan-kommisjonen.

Oppdateringsseminar er en årlig og obligatorisk samling for alle som holder kurs og graderinger for NJF. Hensikten med samlingen er at instruktørene og graderingssensorene skal møtes i sine respektive grupper der de kan drive erfaringsutveksling og snakke om kursutviklingen.

Det er fagsjefene som har ansvaret for det faglige innholdet på instruktørenes oppdateringssamling. Det vil si at fagsjef Stine Lastein har det faglig ansvaret for instruktørene i trenerutdanningen, mens DK v/ utnevnt fagansvarlig er sjefen for dommerinstruktørene. For knøttejudo kursinstruktørene er det barneidrettskoordinator Stian Jespersen som er fagpersonen.

Det som også er fint med denne samlingen er at kursinstruktørene kan komme sammen og enes om et felles kursopplegg. Man får altså mulighet til å sikre seg at instruktørene er samkjørte og «kurser» riktig ihht. kursinnholdet.

I tillegg er det fra administrasjonen sin side en fin mulighet til å ta en snakk med alle instruktørene ift det praktiske ved kursgjennomføringen. Vi hadde en liten runde om dette på søndag der vi gikk igjennom kursmanualen og instruktørkontrakten. Siden vi hadde et par nye kursholdere, så fikk vi ordnet det formelle med dem og signert de obligatoriske avtalene.

Kan også nevne at NIFs rådgiver, Håvard Øvregård, var innom og holdt et foredrag felles for alle som handlet om verdier. Han tok utgangspunkt i NJFs verdier og fikk oss alle til å bli mer bevisst rundt verdiarbeidet når vi holder kurs og graderinger. Som kursholder må vi huske at vi er NJFs ansikt utad og det forventes at verdiene kommuniseres på riktig måte utad til våre klubber og lag.

Alt i alt ble det en bra samling. Og igjen ønsker jeg å takke alle kursinstruktørene og Dan-kommisjonen for den viktige innsatsen og arbeidet de legger den for NJF år etter år. De er de aller viktigste personene vi har i norsk judo mtp det arbeidet de gjør med å utdanne, kurse og gradere våre medlemmer!

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier