239 Views

I 2020 har norsk idrett fått tilført 622,2 millioner kroner i momskompensasjon.

Det er en økning på 16,6 millioner kroner fra i fjor.

Hele 5 267 klubber får utbetalt nær 476,6 millioner kroner i kompensasjon. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. 

Det er fortsatt et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2019 ble det søkt om 768,4 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2019 er på 81 prosent.

– Dekningsgraden på 81 prosent er marginalt bedre enn i fjor, selv om vi aldri kan bli helt fornøyd før vi når vårt mål om full rettighetsfestet momskompensasjon. Vi vil fortsette å jobbe målrettet mot alle politiske partier for å få gjennomslag for denne viktige fanesaken for norsk idrett i de respektive partiprogrammene frem mot stortingsvalget neste år. Dette vil være et viktig bidrag for at klubber står best mulig rustet når pandemien er lagt bak oss, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Momskompensasjon til Judo

For judoklubbene har det vært en nedgang i kompensasjon. I år får klubber (særidrettsklubber) utbetalt 843 350 kroner. Det er totalt en reduksjon på 8 % i kompensasjon sammenlignet med året før (914 929 kroner).

Antall klubber som har søkt og får midler er redusert fra 39 til 35 klubber. På landsbasis har også antall klubber som har søkt gått ned, med drøyt 5 prosent fra fjor.

Hvis årsaken til at flere klubber ikke har søkt skyldes koronasituasjonen og utfordringer med å følge opp søknadsprosessen, er dette naturligvis alvorlig for de klubbene dette gjelder.

Her er oversikt over judoklubber som får utbetalt kompensasjon i 2020:

KlubbBeløp, utbetaling
Ippon Judoklubb 192 627
Stavanger Judoklubb 84 475
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb75 991
Levanger Judoklubb 63 598
Sandnes Judoklubb 34 705
Oslo Judo Klubb 33 535
Fredrikstad Kampsportklubb 28 776
BODØ JUDO CLUB 28 770
Sandefjord Judoklubb 24 934
Sola Judoklubb 24 856
Asker Judoklubb 24 485
Trondheim Judokwai 23 966
Larvik Judoklubb 22 836
Go Dai Judo Club 17 691
Kristiansand Judo 17 180
Nesodden Judoklubb 15 098
BK – Judo 13 107
Namsos Judo club 12 212
Volda Judoklubb 11 464
Kinsa Judoklubb 11 295
Gausel Judoklubb 11 163
Nidaros Judoklubb 10 795
Judo Klubb Stord 9 127
Mosjøen Judoklubb 8 206
Slemdal Judoklubb 6 483
Strand Judoklubb 5 761
Drammen Judo Club 5 506
Snø judoklubb 4 180
Budosør 3 827
Hamar Judoklubb 3 575
Lier Judoklubb 3 341
Ålesund Judoklubb 3 216
Talvik Judo 2 973
Kragerø Judoklubb 2 284
Ringerike Judoklubb 1312
Totalt843 350

I tillegg får Norges Judoforbund (447 367 kroner), Judoregion Vest (3 971) og Judoregion Nord (1 849) mva-kompensasjon i år.

Utbetaling av midlene vil skje så snart NIF har mottatt midlene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsprosedyre, momskompensasjon

Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid.

Alle idrettslag kan søke om momskompensasjon. Dette gjøres elektronisk via KlubbAdmin, og kan gjøres samtidig ved gjennomføring av Samordnet Rapportering.

Det er en enkel og ubyråkratisk ordning. Det er kun ett tall som skal legges inn ved søknad og det er godkjente årsmøteregnskapet som danner grunnlaget for søknad om mva-kompensasjon.

Norges Idrettsforbund administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle org.leddene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Mer informasjon om ordningen får du ved å klikk her.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier