317 Views

Det blir i år en rekordstor utbetaling til idretten etter tildelingen av momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2018.

NIF administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Totalt har norsk idrett fått tilført 605,7 millioner kroner basert på regnskapsåret 2018. Det er en økning på 87 millioner kroner fra i fjor.
Hele 5 551 klubber får utbetalt nær 471,2 millioner kroner i kompensasjon. Dette er en økning på hele 25,2 prosent.

«Norges idrettsforbund er svært fornøyd med årets rekordutbetaling av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten. Når både søknadssum og utbetalingssum øker fra år til år er dette et tydelig tegn på at aktiviteten i klubber og lag i norsk idrett også øker, noe som bekreftes gjennom medlemsutviklingen som aldri har vært bedre», sier idrettspresident Berit Kjøll.

Det er allikevel fremdeles et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. Dekningsgraden for regnskapsåret 2018 er på 80,2 prosent.

For norsk judo har det også vært en økning i momskompensasjonen. I år så får 39 judoklubber (særidrettsklubber) utbetalt totalt 914 929 kroner! I tillegg får Norges Judoforbund tildelt 382 446 kroner i mva-kompensasjon.

Her liste over judoklubber som får utbetalt kompensasjon i 2019:

Ippon Judoklubb; 191 532,-
Stavanger Judoklubb; 87 720,-
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb; 79 925,-
Levanger Judoklubb; 65 789,-
Fredrikstad Kampsportklubb; 49930
Sandnes Judoklubb; 46 966,-
Sola Judoklubb; 42 789,-
Oslo Judo Klubb; 40 421,-
Trondheim Judokwai; 27 219,-
Asker Judoklubb; 25 089,-
BODØ JUDO CLUB; 23 820,-
Sandefjord Judoklubb; 21 503,-
Innherred Judo- Og Bjj-klubb; 20 407,-
Larvik Judoklubb; 17 520,-
BK-Judo; 17 071,-
Go Dai Judo Club; 13 349,-
Judo Klubb Stord; 13 244,-
Namsos Judo club; 12 791,-
Nesodden Judoklubb; 10 919,-
Slemdal Judoklubb; 10 784,-
Nidaros Judoklubb; 10 115,-
Gausel Judoklubb; 9 504,-
Kinsa Judoklubb; 9 411,-
Strand Judoklubb; 9 202,-
Bergen Judo Klubb; 8 827,-
Kristiansand Judo; 8 396,-
Romerike Judoklubb; 6 168,-
Hamar Judoklubb; 5 143,-
Volda Judoklubb; 4 885,-
Talvik Judo; 4 360,-
Drammen Judo Club; 4 185,-
Ålesund Judoklubb; 3 955,-
Budosør; 3 909,-
Mosjøen Judoklubb; 3 128,-
Kragerø Judoklubb; 1 986,-
Bsi Judo; 1 880,-
Sortland Judoklubb; 380,-
Snø judoklubb; 380,-
Ringerike Judoklubb; 32,-

Totalt kr. 914 929,-.

Pengene utbetales før jul, etter planen sendes pengene i begynnelsen av uke 52.

Søknadsprosedyre, vare- og tjenestemomskompensasjon
Alle idrettslag kan søke om momskompensasjon. Dette gjøres elektronisk via KlubbAdmin, og kan gjøres samtidig ved gjennomføring av Samordnet Rapportering.

Det er det årsmøtegodkjente regnskapet som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon.

Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid. Det er en enkel og ubyråkratisk ordning. Det er kun ett tall som skal legges inn ved søknad.

VIKTIG! For å få utbetalt kompensasjon så må alle klubber være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen for momskompensasjon for regnskapsåret 2019 vil neste år være 15. august 2020.

Les mer informasjon om ordningen med momskompensasjonen.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier