256 Views

Regjeringen har lansert en tilskuddsordning mot rasisme på 8 millioner kroner i 2021. Søknadsfristen er 15. mars.

Ordningen er ettårig og har som hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Mål for tilskuddsordningen

Legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer.

Ulike aktører oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Hva kan det søkes om?

  1. Tiltak og aktiviteter som forebygger rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen
  2. Tiltak og aktiviteter som bidrar til å utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.

Les mer og søk om tilskudd her:

Spørsmål om tilskuddsordning mot rasisme kan avklares direkte med Bufdir:

Søknadsfrist: 15. mars 2021.

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier