For de lavere årstrinn er tilnærmingen til judo relativt lik. Etterhvert som utøveren blir eldre må utøveren gradvis bestemme seg for om h*n ønsker å satse på judo som toppidrett, trene for gøy, og/eller ønsker å utvikle seg videre som dommer/trener/arrangør/leder.

I norsk judo jobber vi for at alle retningene skal være attraktive karriereveier. Utøvere som ønsker å satse på judo som toppidrett, anbefales å bestemme seg for dette senest ved overgang til VGS. Utøvere som ønsker å satse som dommer, trener eller arrangør, kan ta dette valget senere, da en tilegner seg mye relevant kompetanse som aktiv utøver.

Utøver toppidrett

Utøvere som ønsker å bli så gode som mulig oppfordres til å følge utviklingstrappen. Dette innebærer at treningsmengde, fysiske, tekniske, taktiske, mentale og sosiale krav, samt organisatoriske forhold, må oppfylles. Kvalifiserte og motiverte utøvere vil følges opp av NJF.

Figuren under oppsummerer en tenkt karrierevei for en ung utøver med toppidrettsambisjoner.

Aktiv utøver

Judo skal være en idrett også for de som ikke ønsker å legge ned treningen som må til for å satse som konkurranseutøver. Disse utøverne er svært viktig for både klubbmiljøet og det norske judomiljøet. Vi ønsker at aktive utøvere skal fortsette på matten så lenge som mulig, og/eller være aktive som trenere, dommere, arrangører og med klubbdrift.

NJF oppfordrer aktive utøvere til å delta i konkurranser så lenge som mulig. Utøverne kan se bort fra de fysiske kravene i utviklingstrappen, samt ha tregere progresjon på den tekniske utviklingen, fra nivå 5.

Trener

Utøvere som ønsker å bli trenere oppfordres til å ta NJFs trenerkurs, samt gå gradene som trener i egen klubb. NJF tilbyr en rekke ulike trenerkurs, med mulighet til å utvikle seg som trener.

For svært ambisiøse trenere tilbyr vi topptrenerkurs og kompetanseheving i samarbeid med NIF/OLT. Ambisiøse trenere oppfordres til å oppdatere seg på NJFs prosjekt – Judotrenerløftet.

Dommer

Utøvere som ønsker å dømme judokamper oppfordres til å ta NJFs dommerkurs og aktivt oppsøke stevner som dommer. Ambisiøse dommere kan kontakte dommersjefen i NJF for rettledning, utvikling og oppfølging.

Arrangør

Utøvere som ønsker å være arrangør oppfordres til å ta NJFs arrangørkurs, samt aktivt søke deltakelse innen stevnearrangering.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier