147 Views

Helgen 20 – 21. februar ble det avholdt C-dommerkurs i Judoregion Vest, nærmere bestemt i Haugesund. Norges Judoforbund hadde invitert til dette kurset og instruktør var Ådne Lie. Rapporten er skrevet av instruktøren.

Dommerkurset startet fredag på Scandic hotell, Haugesund. Her møtte jeg spente deltakere fra Judoklubb Stord, Haugesund Judo & BJJ Club og Budosør som tilslutt talte 13 stykker. En flott gjeng.

Deltakerne samlet etter avslutning på dommerkurset. FOTO:Arnstein Brekke
Deltakerne samlet etter avslutning på dommerkurset. FOTO: Arnstein Brekke

Kvelden startet med å gå igjennom dommerutdanningen i NJF for så å gjennomgå noen av artiklene i de internasjonale kampreglene. Deltakerne spurte underveis og jeg pekte og forklarte. Jeg fortalte om tidligere erfaringer i besvarelser i flere av eksemplene og det så ut som deltakerne syntes det var fint å høre om mine erfaringer. Videre ble det gjennomgått grundig hva dommerrollen innebærer, ikke bare det som akkurat skjer på matten men også som person når en ikke dømmer. Det ble også snakket om forberedelser før stevner. Jeg brukte en god tid på å snakke om straff (hvorfor vi straffer, og når det bør straffes) samt matte til rett tid.

Mot slutten av kvelden var det tid for å se på videoeksempler. Det ble benyttet de samme eksemplene som ble brukt under IJF trener/dommerseminaret 2015, der straffer og scoringer skulle studeres. Her fikk hver deltaker i tur og orden si hva de mente, og det var ikke alltid like lett å se hva situasjonen var ute etter i de ulike eksemplene. Som instruktører synes jeg de var meget flinke, og det var mange nok som syntes det var uvant å se judo fra den vinkelen, men nyttig var det å se det fra en objektiv vinkel.

På lørdagen hadde vi flyttet oss til dojoen der Haugesund Judo & BJJ Club trener og det var duket for teori, med en praktisk vinkling ute på judomatten. Da var det tid for å lære deltakerne det regelverket sier, vist i ulike praktiske eksempler på matten. Her ble deltakerne brukt til å gjennomgå situasjoner. Det ble gjennomgått straffbare handlinger, posisjonering av mattedommer, samarbeid i dommerteamet og hilseprosedyrer for å nevne noe, og deltakerne var helt fantastiske. Deltakerne spurte om situasjoner de lurte på og det er et godt sunnhetstegn.

Videre på lørdagen var det duket for en liten praktisk del av kurset, nemlig praktisk dømming av deltakerne selv. Deltakerne på dommerkurset ble forberedt på dagens oppgaver og jeg avklarte eventuelle spørsmål før start.

Det var en spent gjeng som ventet på matten for å dømme. Deltakerne delt inn i dommerteam før hver kamp, der alle fikk dømme både som mattedommer og assistentdommer i løpet av hele økten. Før kampstart hadde jeg avtalt med en del av deltakerne om at de skulle gjøre ulike ulovlige handlinger for å se om dommerne som dømte klarte å oppdage ulovlighetene. Dommerne som dømte var utrolig våkne og slo ned på den minste ulovlighet. Deltakerne klarte seg meget godt, selv om at noen synes det var mye å holde rede på som dommer. Jeg må si at det var godt å se så bra dømming for å være første gangen for noen.

Etter at praksisen var avsluttet var det tid for å gå gjennom dommerinstruksen vi har i Norge. Her ble hele instruksen gjennomgått før den skriftlige eksamen skulle ta til. Den skriftlige eksamen skulle fullføres på 40 minutter. Etter innlevering var det tid for å gå igjennom alle oppgavene, der deltakerne var med på gjennomgangen. Det var tilslutt en lettet gjeng som smilte etter at de fikk vite at alle har bestått.

Neste punkt for deltakerne i deres dommerutdanning er praksis på et stevne.

Følgende personer har nå bestått den teoretiske delen av C-dommerutdanningen:

 • Ronny Malternes, Budosør Judo
 • Arnstein Brekke, Haugesund Judo & BJJ Club
 • Kristoffer Isdahl, Haugesund Judo & BJJ Club
 • Tor Gunnar Isdahl, Haugesund Judo & BJJ Club
 • Henrikke Kallevik, Haugesund Judo & BJJ Club
 • Odd Gunnar Kallevik, Haugesund Judo & BJJ Club
 • Smilla Marie Ringdal, Haugesund Judo & BJJ Club
 • Kent Andres Siri, Haugesund Judo & BJJ Club
 • Martin Hagen Haugesund, Judo & BJJ Club
 • Andre Malkenes Dahl, Judoklubb Stord
 • Daniel Malkenes Dahl, Judoklubb Stord
 • Steinar Brandvik, Judoklubb Stord
 • Øystein Brandvik, Judoklubb Stord

Jeg ønsker kandidatene som nå skal ha praksis på et stevne varmt velkommen på judomatten og håper å se de i fremtiden som dommere.

Med vennlig hilsen

Ådne Lie
Dommer-instruktør

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier