130 Views

Frist for å søke om å få arrangere Norgescup-stevner og Lag-NM i 2017 er fastsatt til fredag 24. juni. I tillegg er det nå åpent for å søke om arrangørstatus for NM 2018, både individuelt og lag.

Norgescup i judo.
Norgescup i judo.

Søknadene må minimum inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak
  • Navn på stevneleder
  • Arena for stevnet
  • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Søknader sendes stine.lastein@judo.no. NC-arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund etter innstilling fra Stevnekomitéen (SK). Sande Sportsklubb har opplyst at de ikke kommer til å søke om å få arrangere Norges-cup i 2017 da de har fått tildelt NM individuelt.

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

Har du forslag til endringer i AM/SR? Innspill kan sendes til Fagsjefen stine.lastein@judo.no som videreformidler dette til SK.

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier