191 Views

Som tidligere annonsert har Judoforbundet har fått en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 2,6 millioner kroner. Gaven skal brukes på et prosjekt som går over 2 år hvor vi satser på dommerutvikling og arrangørutvikling. I tillegg skal ungdomsarrangementer få et kjempeløft.

Program for unge dommere og arrangører starter opp i 2017. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org
Program for unge dommere og arrangører starter opp i 2017. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Logo Sparebankstiftelsen DNB

Vi skal bruke Judofestivalens fundament og utvide konseptet til også å omfatte aktivitet og utviklingsmuligheter for ungdom og unge voksne. Midlene vi har fått tildelt skal brukes til å til å gjennomføre to delprosjekter:

1) Utvide Judofestivalen og tilpasse dette konseptet for aldersgruppen 13-19 år. Her vil vi lage arrangementspakker (premier, medaljer, etc.) som er tilpasset ungdomsarrangementer. Vi vil også støtte utvikling og arrangering av flere alternative konkurranseformer for ungdom.

2) Gjøre det enklere for ungdom og unge voksne (inntil 26 år) å bli dommere og arrangører med skreddersydde utdannings- og utviklingsprogrammer. Deltakere vil få en individuell utviklingsplan, og det opprettes egne mentorordninger.

De neste to årene har vi altså som må å skape mer ungdomsaktivitet og bedre muligheter for utvikling for unge judoutøvere som ønsker å bli dommere eller stevnearrangører. Vi håper at dette gir norsk judo et løft og at både klubber og regioner engasjerer seg i prosjektet.

Vi jobber videre med planlegging og legger ut informasjon fortløpende.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier