124 Views

Senter for idrettsskadeforskning på NIH fikk i 2017 midler fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Skadefri-prosjektet. Prosjektet har som formål å forebygge skader og helseproblemer i idrett. Tildelingen innebar blant annet at de kunne inngå samarbeid med en rekke nye idretter, blant annet judo.

Samarbeidet med NIH-prosjektet resultert i at judospesifikke øvelser vises i instruksjonsvideoer i Skadefri-programmet som kan lastes ned gratis som app. Se App Store for iOS-versjon, eller Google Play for Android-versjon.

Vi har også fått et kompendium «Idrettskader i judo» – et nyttig verktøy for både utøvere og trenere. Dette tar for seg skadeforebygging, skadebehandling og rehabilitering med fokus på skader som oppstår i judosammenheng.

Utfordringen med tidligere kompendier og treningsprogrammer har vært at de er lite spesifikke og mangler elementer for vår idrett. Vi er derfor veldig fornøyde med å endelig ha fått vårt eget, judotilpassede materiell. Skadefri-programmet retter seg først og fremst mot trenere for ungdom og voksne, men er relevant for alle aldersgrupper.

Vi benytter anledningen til å takke Line Synnøve Larsen og Kathrin Steffen på NIH for flott samarbeid.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier