197 Views

Judoforbundet jobber kontinuerlig for å bedre og oppdatere utdanningstilbudet for våre medlemmer. I tillegg til de ordinære trenerkursene og seminarene som avholdes, ser vi behov for andre typer kurs som er rettet mot spesifikke målgrupper. Det er derfor gledelig at vi nå kan informere om at kurstilbudet for norske judotrenere utvides.

Birgitte Ursin, spesialpedagog og kursinstruktør for NJF. FOTO: Wstudio.no

Birgitte Ursin har siden januar i år jobbet med utvikling av to kurs som har vært etterspurt av våre medlemmer. Hun er utdannet spesialpedagog og er instruktør på NJFs trener 1-kurs, og vil være ansvarlig for undervisningen.

I den videre utviklingen av kursoppleggene vil vi avholde testversjoner for å ferdigstille undervisningsopplegg og kursmateriell. Judoforbundet dekker i denne pilotperioden alle utgifter og kursene er helt gratis!

To nye trenerkurs vil fra nå tilbys til våre medlemmer:

  • Hjelpetrenerkurs: Primær målgruppe er unge utøvere/trenere i klubb som ønsker å ta det første steget i trenerkarrieren. Undervisningen er tilpasset aldersgruppen 12-18 år, men kan også følges av andre interesserte.
  • Judo i skolen: Primær målgruppe er trenere som ønsker å undervise judo i skolen/SFO. For å delta bør man ha minimum trener 1-lisens og være minimum 20 år.

Kursene har fokus på pedagogiske ferdigheter, kommunikasjon med barn, innlæring av basisøvelser og en treners rolle og ansvar. De har videre en varighet på 6 timer og kan avholdes en dag (helg) eller to kvelder (ukedager).

Ta kontakt med Fagsjefen om dette er interessant for trenere i din klubb.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier