200 Views

I 2015 ble Barneidrettsbestemmelsene revidert av det nye Idrettsstyret. I hovedsak gjelder endringene reisevei for barn i forbindelse med konkurranseaktivitet og det har skjedd en oppmykning i forhold til tidligere vedtak.

Barneidrettsbestemmelsene: Barneidrett omfatter idrett for alle barn til og med det året de fyller 12 år.
Barneidrett omfatter idrett for alle barn til og med det året de fyller 12 år.

De nye forskriftene differensierer på lokale, regionale og nasjonale konkurranser hvor tillat reisevei øker i takt med barnas alder. I tillegg kan nå 11- og 12 åringer konkurrere i andre Nordiske land og i Barentsregionen. Judoforbundet har i tillegg utarbeidet spesifiseringer som gjelder for aktivitet i regi av norske judoklubber.

Barneidrettsbestemmelsene gjelder alle særforbund som er medlem av NIF, og dermed alle klubber som er medlemmer av NJF. Det gis ingen dispensasjoner til regelverket.

Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier