EJU Trenerseminar med Jane Bridge 8. dan

Den 24.-25. november arrangerte NJF et trenerseminar på Haugerud i Oslo.

Deltagere på trenerseminar. FOTO: Tommy Leonhardsen
Jane Bridge. FOTO: Stine Lastein

Vi fikk besøk av Jane Bridge, EJU-ekspert med 3 EM-titler og 1 VM-tittel. Hun er også visepresident i EJU og innehar 8. dan.

Trenerseminaret er en del av EJU’s prosjekt Improve your club. Dette er prosjekt for klubbtrenere, hvor fokus ligger på teknisk utvikling for utøvere mellom 8-12 år. Målet er å bygge en solid base som legger grunnlaget for en lang judokarriere.

Prosjektet, der Bridge er prosjektleder, ble startet i 2013 og Norge er det 16. landet som deltar.

Det var et fulltegnet seminar med 35 deltakere, fra 21 klubber totalt og alle judoregioner var representert. To dager fullpakket med teknisk trening, både i tachiwaza og newaza ga deltakerne nok å bryne seg på. Nyttige tips for alle på flere nivåer og en lærerik og inspirerende helg for de oppmøtte.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

296 Views0
Trenerseminar med Jane Bridge

Norges judoforbund inviterer til trenerseminar 24.-25. november på Haugerud i Oslo. I år vil instruktør være Jane Bridge, EJU-ekspert med 3 EM-titler og 1 VM-tittel i -48 kgs klassen. Hun er i tillegg visepresident i EJU og innehar 8. dan.

Jane Bridge, EJU-ekspert og 8. dan, kommer til Norge for å holde trenerseminar.

Trenerseminaret er en del av EJU’s prosjekt Improve your club. Dette er prosjekt for klubbtrenere, hvor fokus ligger på teknisk utvikling for utøvere mellom 8-12 år. Målet er å bygge en solid base som legger grunnlaget for en lang judokarriere.

Prosjektet, der Bridge er prosjektleder, ble startet i 2013 og hittil er det avholdt 55 seminarer med 5100 deltakere i 15 land. Nå blir det 16!

Vi er veldig glade for å få Bridge på besøk. Hun har selv uttalt følgende: As EJU VP responsible for Education and as a passionate judoka I am really excited to be able to share my experience and knowledge of judo to contribute in a small way to the enhancement of judo in Norway.

Vi oppfordrer alle trenere som ønsker videreutvikling og oppdatering til å komme.

Påmeldingen er åpen og det er begrenset med plasser. Meld deg på allerede i dag om du ønsker å sikre deg plass. NJF disponerer et begrenset antall rom på OLT, Sognsvann i Oslo, som kan bestilles vederlagsfritt for personer med overnattingsbehov.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

246 Views0
Utvidet kurstilbud for judotrenere

Judoforbundet jobber kontinuerlig for å bedre og oppdatere utdanningstilbudet for våre medlemmer. I tillegg til de ordinære trenerkursene og seminarene som avholdes, ser vi behov for andre typer kurs som er rettet mot spesifikke målgrupper. Det er derfor gledelig at vi nå kan informere om at kurstilbudet for norske judotrenere utvides.

Birgitte Ursin, spesialpedagog og kursinstruktør for NJF. FOTO: Wstudio.no

Birgitte Ursin har siden januar i år jobbet med utvikling av to kurs som har vært etterspurt av våre medlemmer. Hun er utdannet spesialpedagog og er instruktør på NJFs trener 1-kurs, og vil være ansvarlig for undervisningen.

I den videre utviklingen av kursoppleggene vil vi avholde testversjoner for å ferdigstille undervisningsopplegg og kursmateriell. Judoforbundet dekker i denne pilotperioden alle utgifter og kursene er helt gratis!

To nye trenerkurs vil fra nå tilbys til våre medlemmer:

  • Hjelpetrenerkurs: Primær målgruppe er unge utøvere/trenere i klubb som ønsker å ta det første steget i trenerkarrieren. Undervisningen er tilpasset aldersgruppen 12-18 år, men kan også følges av andre interesserte.
  • Judo i skolen: Primær målgruppe er trenere som ønsker å undervise judo i skolen/SFO. For å delta bør man ha minimum trener 1-lisens og være minimum 20 år.

Kursene har fokus på pedagogiske ferdigheter, kommunikasjon med barn, innlæring av basisøvelser og en treners rolle og ansvar. De har videre en varighet på 6 timer og kan avholdes en dag (helg) eller to kvelder (ukedager).

Ta kontakt med Fagsjefen om dette er interessant for trenere i din klubb.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

212 Views0
Redusert deltakeravgift på trenerkursene

Forbundsstyret har diskutert viktigheten av at vi har trenere med kompetanse og ferdigheter for at aktiviteten vi tilbyr våre medlemmer skal bli best mulig. Å få flere på trenerkursene våre er et av virkemidlene de ønsker å fremme.

Forbundsstyret ønsker flere deltakere på trenerkurs. FOTO: Christian Wolff/NJJK

Kursene våre finansieres av deltakeravgiften som betales til NJF. Av denne avgiften går en del til instruktør og arrangering av kurset, og en del går til videreutvikling av kurs og materiell. Kursavgiften gjenspeiler med dette NJFs kostnader, men oppleves av enkelte klubber og utøvere som høy.

Dette ønsker FS å gjøre noe med.

Vi er ekstra glade for å kunne lansere at fra 1.8.2018 vil avgift på trenerkursene reduseres med 500 kr. Det vil si at avgift for deltakelse på et trener 1-kurs blir 3000 kr og for et trener 2-kurs blir 4000 kr.

Vi håper dette vil føre til økt kursdeltakelse på både trener 1- og trener 2-kursene, og at trenerne våre, nye som gamle, tilegner seg nyttig kompetanse de kan ta med hjem til klubben. Du kan lese mer om NJFs trenerutdanningstilbud her.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

126 Views0
Skadefri-app for judotrenere

Senter for idrettsskadeforskning på NIH fikk i 2017 midler fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Skadefri-prosjektet. Prosjektet har som formål å forebygge skader og helseproblemer i idrett. Tildelingen innebar blant annet at de kunne inngå samarbeid med en rekke nye idretter, blant annet judo.

Samarbeidet med NIH-prosjektet resultert i at judospesifikke øvelser vises i instruksjonsvideoer i Skadefri-programmet som kan lastes ned gratis som app. Se App Store for iOS-versjon, eller Google Play for Android-versjon.

Vi har også fått et kompendium «Idrettskader i judo» – et nyttig verktøy for både utøvere og trenere. Dette tar for seg skadeforebygging, skadebehandling og rehabilitering med fokus på skader som oppstår i judosammenheng.

Utfordringen med tidligere kompendier og treningsprogrammer har vært at de er lite spesifikke og mangler elementer for vår idrett. Vi er derfor veldig fornøyde med å endelig ha fått vårt eget, judotilpassede materiell. Skadefri-programmet retter seg først og fremst mot trenere for ungdom og voksne, men er relevant for alle aldersgrupper.

Vi benytter anledningen til å takke Line Synnøve Larsen og Kathrin Steffen på NIH for flott samarbeid.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

144 Views0
Rapport trener 1-kurs i Tromsø

I høst har det blitt avholdt trener 1-kurs i Tromsø, nærmere bestemt i lokalene til TSI judo. Det var 8 deltakere på kurset, alle fra TSI og Anne-Grethe Hermansen fra samme klubb var instruktør.

Rosalie Evans, 6. dan, holder førstehjelpskurs for deltakerne. FOTO: Anne-Grethe Hermansen

Første helg ble det holdt intensivkurs for nybegynnere parallelt, slik at trenerinstruktørene både fikk observere intensiv nybegynnertrening og bli kjent med de nye klubbkameratene. Instruktør for nybegynnerne var Rosalie Evans, 6. dan.

Evans, som også er lege, kom tilbake helg to og holdt førstehjelpskurs. Mesteparten av tida ble brukt på mattene til både teknikktrening og instruktørtrening.

Nå følges trenerinstruktørene opp av hovedtrener Ida Ruiken, 3. dan slik at alle avholder sine treninger og kan bli godkjente trenere.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

264 Views0
Nasjonal U15-samling på Haugerud

26.-27. august arrangerte vi igjen treningssamling for utøvere i U15-kategorien. Denne gangen var vi i NJJK’s dojo på Haugerud i Oslo. Som sist var leiren åpen for 12-, 13- og 14-åringer, og er en del av NJFs satsing på talentutvikling. Johnny Roaldseth, regionstrener i Judoregion Midt, var hovedinstruktør.

Godt oppmøte på samling. FOTO: Simon Gerhardsen

Deltakere i Performance Coach Programmet med som hjelpetrenere; Thomas Hansen (Nidaros), Skjalg Andersen og Eirik Myrnes (begge fra Bodø). I tillegg var Kim Andersen med og hjalp til.

Samlingen hadde tett program med 3 judoøkter på lørdag, hvor treningen var fordelt på både teknikk og randori. Som sist ble det servert pizza til deltakerne på kvelden. På søndag ble det avholdt lag-konkurranse.

Dette er første gang vi arrangerer egne samlinger for denne aldersgruppen. Tiltaket viste seg å være svært populært, basert både på oppmøtet og tilbakemeldinger vi har fått i etterkant. Få eller ingen arrangementer avholdes spesifikt for U15-klassen. Disse utøverne fortjener mer fokus og oppmerksomhet og vi håper å kunne fortsette med denne typen samlinger til neste år.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

229 Views0
Spørreundersøkelse: Trenere i norsk idrett

Til alle judotrenere og instruktører

“Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) er en spørreundersøkelse som gjennomføres av Høgskolen i Innlandet og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Målet med ProCoN er å få bedre kunnskap om alle kvinnelige og mannlige trenere i Norge, dette for at NIF og særforbundene (SF) ønsker å gi et bedre tilbud til norsk idrett og legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene i idretts-Norge. Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa.

Vi ønsker derfor å få bedre kjennskap til din erfaring og utvikling som trener, så vel som din utøvererfaring. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

En egen invitasjon til deltagelse i undersøkelsen blir i disse dager sendt ut til flere tusen trenere via e-post. E-mail-adressene har Høgskolen i Innlandet fått fra SF, formidlet via NIF. For de som ikke mottar denne er deltagelse mulig ved å følge en invitasjon som blir delt i sosiale medier senere. Dette er en unik mulighet for deg til å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge, så ta del i undersøkelsen og del dine opplevelser fra det å være trener.

Undersøkelsen finnes både på norsk og engelsk.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

109 Views0
IJF Academy Judo Instructor

Ida Ruiken har deltatt på IJF Academy Judo Instruktor Level 1. Les hennes rapport.

27. februar dette året startet jeg med trenerutdanning Level 1 til det internasjonale Judoforbundet. Dette er et online kurs som går over 12 uker. 21. juni avsluttet mitt kull. For å kunne delta på kurset må man bli nominert av det nasjonale Judoforbundet man tilhører.

Det er deltakere fra alle mulige land som deltar. Oppnår man en score på minst 60% i alle ukentlige testene er man kvalifisert til å delta på den praktiske delen av kurset. Da vi i Norge ikke har dette kurset må jeg dra til utlandet. Man har ett år etter gjennomført og bestått online kurs til å ta det praktiske kurset og det avholdes flere i løpet av et år.

Det som motiverte meg til å ta IJF Academy er at jeg har møtt flere som har tatt dette kurset og vært svært fornøyd med det. I begynnelsen hadde dette prosjektet målet å gi utøvere mulighet til en godkjent trenerutdanning i land hvis forbund ikke hadde et eget trenerkurstilbud. I noen land, som Italia, har IJF Academy tatt over og alle trenere utdannes via IJF Academy. Jeg har selv tatt trener 1 og 2 i Norge i tillegg til å ha vært med på ulike videreutdannelser arrangert av andre forbund i utlandet. Alle med veldig varierende innhold og kvalitet. Hvert forbund lager sin egen strategi og opplegg for hvordan de vil utdanne trenere og variasjonene er derfor store. Det å kunne oppnå en lisens som er internasjonalt anerkjent og utviklet av IJF er svært fristende og ikke minst å kunne sammenligne innholdet med det som man får formidlet på trenerkurs avholdt av NJF og NIF.

Nå begynner det å bli en del år siden mitt trener 1 kurs og da jeg enda ikke har gjort praksisdelen i regi av IJF Academy kan jeg ikke uttale meg om hele kurset, men det jeg kan med sikkerhet si er at det er de røde trådene som går igjen i både IJF Academy og trenerløypa til NJF. I disse 12 ukene har jeg lært alt fra Judoens historie til idretts psykologi. Det er i alt 13 tester, noen ganger er det 2 per uke og noen ganger har man 2 uker på å forberede seg på en test. Stoffet legges ut på mandag hver ny uke, på onsdag kan man velge å ta en såkalt «trial-test», og den ukentlige testen åpnes natt til lørdag vår tid. Man kan selv velge når man vil ta testene men de må alle være bestått før de 12 ukene er om for at man skal kunne ta den praktiske delen. Man har 3 muligheter til å ta hver test og må som sagt ha minst 60% rett på alle for å kunne gå videre.

Da dette kurset opprinnelig ble fysisk undervist på universitetet i Budapest med en avsluttende test er kursmaterialet basert på Power Point og PDF- filer og noen uker kunne jeg merke tydelig at noen Power Pointer manglet informasjon som ikke sto på sliden eller i den tilhørende PDF-filen. Innholdet har et nytt tema hver uke så man kan sette seg godt inn i stoffet. Mengden og tyngden på lesestoffet varierer veldig men dette er sikkert også person og forkunnskaps- avhengig. Da dette kurset er et online kurs er testene multiple choice spørsmål som går veldig i detalj og veldig tidsbegrenset. Noen spørsmål er lurespørsmål og man må være veldig konsentrert og ikke utelate en eneste detalj når man lærer seg stoffet. For meg som er vant med den norske måten å kunne svare, nemlig å utdype og forklare så var dette svært uvant og jeg måtte rett og slett lære meg en ny måte å gå igjennom lærestoffet på. Etter tredje uke gikk det svært bra og jeg vet nå at Jigoro Kano viste kataen fremfor keiseren i 1929, ikke 1928 eller 1921.

Jeg har lært en grunnleggende oversikt over treningsprinsipper, Judo og trenerrollen og det har vært svært lærerikt for min del. Den praktiske delen skal bestå av kata og Gokyo, noe som jeg ser frem til å gjøre i løpet av det kommende året.

Ida Ruiken
TSI judo

196 Views0
Rapport trener 1-kurs i Ålesund

13.-15 januar og 3.-5. februar ble det avholdt trener 1-kurs i Ålesund. Jessica Thiblin var kursinstruktør og 9 deltakere fra Ålesund, Volda og Ulstein fullførte programmet.

God stemning på trener 1-kurs i Ålesund. FOTO: Jessica Thiblin
En pause i det hektiske programmet. FOTO: Jessica Thiblin

I løpet av de to kurshelgene fikk deltakerne blant annet lære om trenerrollen, kommunikasjon på matta og hvordan lære bort tekniske ferdigheter. Det var god stemning, spesielt når en del av vertsklubbens barn møtte opp til trening slik at kursdeltakerne kunne øve på det de hadde lært. 9 unge lærevillige judotrenere skal nå teste ut det de har lært i praksis og vi ønsker dem lykke til.

I det siste har vi, Fagsjef og trenerkursinstruktørene, hatt fokus strukturen på trenerkursene og lagt til rette for mer fleksibilitet og for å kunne tilpasse innholdet til deltakernes behov. Kursemnene flettes nå i hverandre i mye større grad enn tidligere og mer tid brukes på matta. Med mer praktisk tilnærming til judotreningen og mindre oppstykking av kursene, ønsker vi å gjøre kunnskapen som tilegnes enklere å bruke hjemme i egen klubb. Deltakerne følges dessuten opp under praksisperioden og får direkte tilbakemeldinger fra kursholder.

Med dette håper vi å utdanne enda flere dyktige judotrenere over hele landet og at klubbene får maksimalt utbytte av å sende sine trenere på kurs.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

284 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier