741 Views

Regjeringen holdt i dag pressekonferanse om å tillate ordinær kontakttrening for voksne over 20 år i breddeidretten.

Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne.

Norges Judoforbund har definert fase 1 som alle registrerte utøver mellom 20-25 år, og alle registrerte para-utøvere over 20 år

Det vil si at fra og med 12. oktober er det tillatt med ordinær judotrening for unge voksne mellom 20-25 år. Foreløpig gjelder det ikke konkurranser.

Regjeringen vil videre vurdere åpning av fase 2 frem mot november.

Norges Judoforbund har definert følgende faser:

Fase 1Fase 2Fase 3
Alle utøvere, 20-25 år
Alle para-utøvere
Alle utøvere med lisens, 26 år +Alle andre utøvere, 26 år +.
Utøvere i fase 1 kan gjenoppta judotrening fra og med 12. oktober

Revidert smitteveileder

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av covid-19.

Gå til oppdatert smitteveileder her.

Lokale tiltak

I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

Alle klubber må holde seg oppdatert på kommunes nettsider for informasjon om lokale tiltak.

Presisering trenere / instruktører / dommere

Trenere og instruktører skal i så stor grad som mulig unngå kontakt med utøverne. Demonstrasjon av teknikker skal fortrinnsvis gjøres av utøvere under 20 år (under 26 år fra 12. oktober), eller ved hjelp av videoer.

Dommere skal kun berøre utøvere når det er absolutt nødvendig, som for eksempel for å unngå farefulle situasjoner.

Mer informasjon og oppdaterte endringer legges løpende ut på samlesiden om korona og judoaktivitet.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier