110 Views

Norges idrettsforbund har opprettet et fond som har som mål å skape aktivitet i idrettslagene rettet mot flyktninger, asylsøkere og nylig bosatte mennesker med minoritetsbakgrunn. Alle idrettslag over hele Norge søke om midler inntil 25.000 kroner for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller organisere aktivitet på mottak.

norges_idrettsforbund

Totalt skal 700.000 kroner deles ut til formålet. Søknadsordningen er nettbasert og ligger på idrettsforbundet.no. Det kan søkes innen to kategorier: 1) Aktivitet på mottak og 2) Inkludering i idrettslagets aktivitet.

Målene med fondet er å:

  • Gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende
  • Rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere
  • Å inspirere til inkluderende idrettslag

Følgende kriterier gjelder:

  • Kun idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund kan søke
  • Inntil 25 000 kr kan søkes om i begge kategoriene
  • En søknad per idrettslag, styret må være orientert om at det søkes
  • Midlene utbetales til idrettslagets kontonummer
  • Idrettskretsene må godkjenne søknadene fra de lokale idrettslagene

Rapportering: E-post sendes til NIF senest 15. januar 2016. Dersom midlene ikke er benyttet til formålet, må de tilbakebetales til fondet.

Kontaktperson Sverre Aarsand: sverre.aarsand@idrettsforbundet.no

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier