10 Views

Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner kroner til å starte opp pilotprosjekter som skal bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Norges Judoforbund oppfordrer klubber til å inngå samarbeid med kommuner og eventuelt andre organisasjoner om en søknad. Håvard Øvregård (917 73 157), rådgiver i NIF, kan bidra med informasjon og tips. Se også KUDs utlysning og krav til en evt. søknad.

Kulturdepartementets mål med utlysningen er at kommuner, lokale foreninger og lag, og andre aktører samarbeider om å utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere.

Samarbeid og felles innsats på tvers av kommunale etater, frivilligheten og andre aktører er altså helt nødvendig, og det er behov for å finne fram til hensiktsmessige måter å organisere og fremme felles innsats og samarbeid lokalt. Pilotprosjektene skal derfor utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere.

Stine Lastein,
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760