232 Views

Styret har vedtatt at det skal innkalles til ekstraordinært forbundsting for å behandle forslag om utnevning av nye æresmedlemmer i Norges Judoforbund.

Forbundstinget arrangeres rett i forkant av Jubileumsmiddagen, i forbindelse med Norges Judoforbund sitt 50-års jubileum den 9. september 2017.

Klubbene og regionenes representanter på Tinget utnevnes av klubbleder. Vi tar utgangspunkt i de som er valgte styremedlemmer i klubbene (hentet fra SportsAdmin), hvis vi ikke hører noe annet. Er det andre som ønsker å delta, eller klubben ønsker en annen representasjon, så må de kontakte Lill Merethe Tjeldvoll.

Styrets innstilte kandidater er følgende:


Harald Monsen (født 1. desember 1951) har vært en motor for utvikling av judo på Vestlandet.
Monsen begynte med judo i Marienlyst JC i 1971. Har tatt initiativ til opprettelse av flere klubber og krets/region. Har en rekke verv fra alle nivåer i norsk judo, inkludert visepresident i NJF. Er i dag leder av Judoregion Vest. Monsen startet som dommer-C i 1978 og fikk EJU-lisens (IJF-B) i 1997. Er fortsatt aktiv dommer etter en snart 40 år lang dommerkarriere.


Erik Otto Jacobsen (født 19. februar 1946) har hatt en lang og tro tjeneste for norsk judo.
Han har hatt en solid innsats for norsk judo både som tillitsvalgt og ansatt. I klubb, som leder i både NJJK og Ippon JK, og ansatt daglig leder i Ippon JK. I forbund, som President i 5 år og som Generalsekretær i 10 år. Vesentlig rolle i forbindelse med oppryddingen tidlig på 90-tallet, da NJF var nær konkurs og ble satt under administrasjon av Norges Idrettsforbund (NIF).


Vibeke Thiblin (født 29. november 1976) er første kvinnelige, og den lengstsittende president i Norges Judoforbunds historie.
Var med på starten av Judo for fred i Norge, og har vært involvert i utviklingen de siste 10 år. Har hatt verv på alle nivåer i organisasjonen, og en rekke verv i NJF gjennom en periode på 20 år. Hvorav 7 år som president. Sto for en profesjonalisering av organisasjonen, med økt omsetning og flere ansatte. Klubbene økte samlet sett sine medlemstall med over 50% i hennes presidentperiode.

Last ned Tingpapirene for å få en mer fyldig presentasjon av deres kandidatur.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Tittel
Tinget 2017 18. mai 2020
Tinget 2017 16. august 2017
Tinget 2017 18. mai 2020

  Kristoffer Halmøy

  Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier