229 Views

Det hele startet med et valg på Tinget 31. april 2016. Jeg er takknemlig for Tingets tillit, og valg av meg som president i NJF for perioden 2016-2018.

De først 50 dagene har vært interessante og travle for en ny president. Mye å sette seg inn i, mange å snakke med, møter, representasjon, mm.. På grunn av alle fridagene i mai og et nytt styre med diverse private planer fikk vi ikke gjennomført vårt første FS-møte før den 18. juni. Dette i forbindelse med et styreseminar 17. og 18. juni. Her fikk vi muligheten til å bli bedre kjent. Flere dyktige personer med gode intensjoner for Norsk judo.

Nå tar norsk judo snart sommerferie, så her følger en kort oppsummering på min aktivitet som president så langt:

Forbundstinget 2016: Judo-President Geir Reehorst. Foto: Christian Wolff
Forbundstinget 2016: President Geir Reehorst. Foto: Christian Wolff

Første oppgave var allerede på Tinget, hvor jeg holdt tale som avslutning på tinget. I tillegg mange å snakke med resten av dagen og ved middagen.

Dagen etter, 1.mai, var det et konstituerende FS møte, Forbundsstyret. Her møtte alle i det nyvalget FS og vi ble da offisielt godkjent og klare for å jobbe videre. Et kort og greit møte. Deretter var klubbseminar resten av dagen. Agenda var presentasjon fra Mike Newton, NJF sin nye landslagstrener, jubileum 2017, Klubbadmin, elektronisk medlemskap og anlegg.

Generalsekretæren, Kristoffer Halmøy, og jeg har avtalt faste møter på NJF-kontoret på Ullevål stadion hver tirsdag kl. 15. Første møte ble da 3.mai, med mange spørsmål fra min side.

Tirsdag 10.mai var det også et møte med fagsjef i NJF, Stine Lastein. Tema var NJF sitt 50 årsjubileum i 2017, jeg er med i denne jubileumskomiteen. Vi diskuterte sted, tid, omfang, mm. En jubileumsfest medio september 2017 i forbindelse med fagseminaret er det mest sannsynlige tidspunktet, da er mange allerede i Oslo.

Torsdag 20.mai var det ‘høringsmøte om integreringsmeldinga’ med NIF. Meldingen nevner idrettens viktige rolle i integrering av innvandrere, og kapittel 6 i meldingen Hverdagsintegrering og frivillighet (side 73-79) er idretten særlig fremhevet. Meldingen er imidlertid lite konkret på hvordan idrettens rolle i integreringen kan understøttes og styrkes. Meldingen tar for seg barn opp til 18 år, men den store mengden er menn i alder 19-35 år. Det er penger å hente, men det krever en del, f.eks. transport, oppfølgning, hygiene, judogi, trenerstab, jente / gutt problem, mm.. Alt dette ble påpekt i møtet. De som vil vite mer kan se regjeringen.no.

Deretter var det nordisk mesterskap i Larvik, 21.-22.mai. Dette ble en flott helg og et meget godt gjennomført arrangement, stor takk til Larvik Judoklubb, med mange deltagere. Dette ble også en representasjonsdebut for meg. Lørdag stilte visepresident Gullik Gundersen, Generalsekretær Kristoffer Halmøy og President Geir Reehorst på ‘Presidentmøte’ med alle presidenter og generalsekretærer fra de nordiske landene. Gullik hadde god orden på agenda og referat fra forrige møte. Trollhättans Judoklubb hadde en 15 minutters intro av neste års, Nordisk mesterskap 2017. Etter møtet var det Premieutdeling for U18. 4 av presidentene fikk den ære å utføre dette, Danske, Svenske, Finske og Norske, morsom oppgave.

Søndag hadde vi, NJF og Larvik JK, invitert til et VIP møte med sponsorer og politikere, bl.a. avdelingsdirektør Ole Fredriksen i Kulturdepartementet, idrettsråd, idrettskretsen, Larviks ordfører Rune Høiseth. I tillegg til samarbeidspartnere Select og Green Hill. Noen av de tidligere presidentene (Vibeke Thiblin, Jan Eirik Schiøtz og Rune Neraal ) var også invitert. Kim og Sander var også med for å fasilitere.

Norges Judoforbund er medlem av Norges Idrettsforbund og Særforbundenes Fellesorganisasjon.
Norges Judoforbund er medlem av Norges Idrettsforbund og Særforbundenes Fellesorganisasjon.

Onsdag 25.mai var det et nytt møte, denne gangen med SFF, Særforbundenes Fellesorganisasjon. Strategi dokumentet til SFF ble diskutert, hva skal SFF jobbe med. Media – Det var en del snakk om hvordan komme frem med sin idrett i media. Dette er en ting vi kan bli bedre på. En måte å bli synlige i media er lage egne produksjoner, streaming med kommentator, fra våre arrangement og stevner. Flere andre forbund har satt i gang med dette. NIF president, Tom Tvedt, hold et innlegg med fokus på hvem vi er til for => Barn og ungdom.

Fredag 27.mai var det et møte med Honorærkomiteens leder, Torbjørn Engebretsen, sammen med generalsekretæren. Tema var å bli litt kjent med hverandre, Torbjørn er også ny som leder i HK, og å se litt på honorærreglementet som Torbjørn hadde noen forslag til endringer til.

Lørdag 28.mai var jeg NJF representant ved den nasjonale graderingen i Oslo. Mye fint ble vist og alle bestod graderingen.

Søndag, 29.mai, var det Judofestivalens ØstlandsCup i Sande. Jeg fikk her anledning til å se litt på dommeropplæringen, noen nye fikk prøve seg etter nylig å ha gjennomgått C-dommer kurs.
Snakket med mange og fikk være med å dele ut medaljer til barna sammen med Simon Gerhardsen. En meget morsom oppgave.

Onsdag, 1.juni, fikk vi, Kristoffer, Gullik og jeg, gjennomført et kort og effektivt AU-møte, Arbeidsutvalg. Her ble saker til neste FS-møte gjennomgått.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpner Ledermøtet 2016.  FOTO: Geir Reehorst
Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpner Ledermøtet 2016.
FOTO: Geir Reehorst

Fredag, 3.juni, kl. 9 -11, var det ‘NIF introduksjonskurs for nyvalgte styreledere i idrettskretsene og nyvalgte presidenter i særforbund’. Igjen var det mye å sette seg inn i. Videre på fredag og lørdag, 3.-4.juni, var det NIF ledermøte på hotell Scandic Fornebu i Bærum. 2 dager med mer info fra kulturministeren, NIF president, andre presidenter og andre fra idrettsverdenen. Et stort tema var ‘enerettsmodellen’ / Norsk tipping kontra utenlandske spillselskap. Kulturministeren støtter enerettsmodellen. Grasrotandelen ble nevnt og vi ble minnet på å få flest mulig til å bruke denne for å støtte de lokale idrettslagene.

Søndag, 5.juni, arrangerte Ippon JK JubaPool. Jeg var en rask tur innom for å se og snakke med folk.

Madelene Rubinstein sa noen ord på vegne av utøverne under avslutningsmiddag for Anders Dahlin. FOTO: Geir Reehorst
Madelene Rubinstein sa noen ord på vegne av utøverne under avslutningsmiddag for Anders Dahlin.
FOTO: Geir Reehorst

Onsdag, 15.juni, var det avslutningsselskap for Anders Dahlin, avtroppende landslagstrener. Her stilte diverse personer, LL-utøvere, administrasjonen, presidenter, sportsjefer og trenere. Hyggelig selskap med utdeling av gaver til Anders og taler fra flere.

Torsdag, 16.juni, var det avslutningsfest for kataskolen hos Kent Westerby. Dette er en gjeng jeg trener kata med hver onsdag og har stor glede av. Hver mandag trener jeg teknikk og randori i Ippon JK.
Har også trent en gang med Slemdal JK og vært innom NJJK.

Mye judo i mai og juni og mye positivt i Norsk judo, men også mange utfordringer for å nå våre mål! Håper på anledning til å besøke / trene med enda flere klubber etter sommerferien.

God sommer!

Geir Reehorst
President NJF

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier