373 Views

Vi søker etter en person som kan drifte forbundskontoret og jobbe strategisk sammen med styret for å utvikle norsk judo videre.

Kontakt president Jørgen Hillestad ved spørsmål om stillingen.

Se hele utlysningsteksten på Webcruiter

Norges Judoforbund (NJF) er en interesseorganisasjon for norske judoklubber. Disse klubbene organiserer omtrent 5.000 aktive judoutøvere.

Judoforbundets hovedoppgaver på styringsnivå er knyttet til strategi/politikk, rammevilkår, governance og tilskuddsforvaltning. Operativt jobber forbundet innenfor utdanning, utvikling, arrangementsadministrasjon og toppidrett.

Forbundet ledes av valgt president, som er generalsekretærens overordnede. Generalsekretæren er ansvarlig for organiseringen av forbundets virksomhet og innehar det økonomiske og administrative ansvar for hele driften av forbundet.

Judoforbundet er en kunnskapsbedrift med 5 faste ansatte, men som i tillegg organiserer omtrent 50 deltidsansatte, frivillige og oppdragstagere.

Generalsekretæren i Judoforbundet må ikke kunne judo selv. Vedkommende vil imidlertid måtte håndtere mange saker og interesseområder parallelt. Evnen til å jobbe strukturert og målrettet, sammen med god personal- og økonomistyring, fremheves som de viktigste egenskapene til ny generalsekretær.

Med det rette engasjementet kan generalsekretæren være den som driver organisasjonen fremover!

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt president Jørgen Hillestad, på epost jorgen.hillestad@judo.no eller telefon 92081219.

Vi ber alle aktuelle kandidater om å registrere sin søknad og CV i webcruiter.

Se for øvrig full utlysningstekst og informasjon om stillingen på Webcruiter

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier