135 Views

Styret har vedtatt et budsjett for 2019 etter innspill fra administrasjonen.

Det er knyttet en del usikkerhet til hva vi faktisk får i tilskudd fra overskuddet til Norsk Tipping, men det er andre forhold som peker i positiv retning: Gaven fra Sparebankstiftelsen; inntekter fra bingo; og en prognose som tilsier et positivt resultat i 2018.

Last ned:

I budsjettet har vi funnet rom til lønnsmidler for 5,1 årsverk, fordelt på 9 personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder:

  • Toppidrett/talentutvikling: 2,6
  • Funksjonshemmede: 0,4
  • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,2
  • Arrangementer/stevner: 0,2
  • Adm./styrearbeid/marked: 0,7

Det er kun de siste 0,7 årsverk som ikke er direkte knyttet til judo-aktiviteter som forbundet produserer.

Det er økt fokus i budsjettet på følgende områder, som er i tråd med langtidsbudsjettet fra Tinget:

  • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling – her får vi på plass en trener på heltid, og økte aktivitetsbudsjetter.
  • Barne-, ungdoms- og breddeidrett – fortsatt stort fokus på ungdomsprosjekter.
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling – spesielt fokus i 2019 på tettsted-prosjekter, med oppstart av nye miljøer og klubbutviklingstiltak.

Budsjettet viser altså at forbundet skal bruke 9,4 millioner på å utvikle norsk judo i 2019!

Men, dette er kun bidraget som gjøres fra sentralt hold. Den aller viktigste jobben når vi snakker om å utvikle judoen i Norge gjøres i klubbene.

Jeg håper derfor at flere vil jobbe systematisk for å utvikle klubben sin, treningsfasilitetene, og kvaliteten på treningene!

Ta kontakt med meg hvis du ønsker et besøk, eller lurer på hvordan din klubb kan ta et skritt videre!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier