246 Views
Jørgen Hillestad - Judopresident

Et spesielt år går mot slutten, og i den anledning ønsker Forbundsstyret v/ President Jørgen Hillestad å invitere klubbene til et informasjonsmøte.

Hensikten er å orientere klubbene om styrets arbeid dette året, og om planene videre for året som kommer.

Informasjonsmøte avholdes på Microsoft Teams, torsdag 17. desember kl. 19.00. Det settes av 1 time.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis. Hvis dere allerede har spørsmål eller innspill til saker, så er det ønskelig at disse blir sendt inn på forhånd. Innspill kan sendes på epost til stine.lastein@judo.no

Link til nettmøte: Klikk her for å gå til møtet.

Møtelenke blir også lagt i terminlisten.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier