149 Views

Tingpapirer til Judoforbundstinget er klart for nedlasting.

Saksliste med vedlegg til Forbundstinget 2018.

I henhold til NJFs lov §14 andre ledd: «Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til judoforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.»

De som er påmeldt Tinget får utdelt trykket kopi av tingpapirene ved registreringen, på Tinget 28. april. Dette gjelder både delegater og observatører.

Her kan du laste ned tingpapirene.

De som særskilt har bestilt opptrykk av Årsrapportene får også disse utdelt på Tinget. Andre må selv medbringe egen utskrift, eller sikre digital tilgang. Tidligere årsrapporter er tilgjengelig for nedlasting.

Se for øvrig egen side med all praktisk informasjon om Tinget 2018.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier