199 Views

Judo for fred, JFF, skal ha sitt årlige medlemsmøte lørdag 7.februar i Trondheim, og du er velkommen til å delta!

jff_logo

Det skal velges nytt styre, og dette er din mulighet til å delta i og påvirke forbundets bistandsarbeid!
Vi har flere spennende prosjekter i Afghanistan og i Zambia, og det er gode muligheter for å få reise både i inn- og utland og gjøre innsats for judo for den som er interessert.

Judo for fred er en komité i Norges Judoforbund og driver deres bistandsarbeid. JFF har månedlige styremøter, normalt via Skype. Dette fordi styrets medlemmer er bosatt i hele landet og noen er alltid på reise.
Arbeidet består mye i å forvalte midler vi mottar fra Norad og støttespillere over hele landet, planlegge, gjennomføre og rapportere utviklingsarbeidet innen judo i samarbeid med Norges idrettsforbund (NIF), samt markedsføre JFF.

Det er medlemsmøte en gang pr. år, hvor nytt styret velges og nye medlemmer har muligheten for å bli valgt inn i JFF styret.
JFF har flere prosjekter under stadig utvikling i både Afghanistan og Zambia. Prosjektene er rettet mot barn og kvinner, da fortrinnsvis vanskeligstilte barn og kvinner.

For Afghanistan har vi partnermøte hvert år i India eller Afghanistan avhengig av sikkerhetssituasjonen.
I Zambia har JFF nylig startet trening på 2 steder i Livingstone. Og her er det muligheter for frivillige til å reise ned en periode. Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette. JFF vil betale flyreise. Dette er åpent for alle medlemmer av NJF.

Tidspunkt for medlemsmøte er lørdag 7.februar kl. 10, og avholdes i Alfred Getz vei 2 på Gløshaugen i Trondheim.

Mer informasjon kan lastes ned fra terminlisten.

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier