352 Views

15. februar var det dan-gradering i region Sør, og 1. mars ble det arrangert dan-gradering i region Vest. Til sammen var det fem kandidater.

Dan-gradering i Sandnes.
Dan-gradering i Sandnes.
Fra Dan-graderingen i Sande i Vestfold.
Fra Dan-graderingen i Sande i Vestfold.

n2014_dan_gradering_sande_02

Den regionale graderingen i Sør ble arrangert i Sande i Vestfold. Sensorer var Knut Harefallet (5. dan) fra Dan-kommisjonen og bisitter Michelle Harefallet (1. dan) fra Fredrikstad Kampsportklubb.

Det var to kandidater som skulle opp til 1. dan: Aslan Akhmadov og Mohammed Sedaghati, begge fra NJJK.

Graderingen startet med at begge utførte Nage-no-kata. Deretter gikk de over på ne-waza og til slutt tachi-waza inkludert kontringer, kombinasjoner og fordypninger.

Begge kandidatene viste fin judoforståelse og bestod graderingen til 1. dan.

Den regionale graderingen i Vest ble holdt i Sandnes judoklubb sine lokaler. De 3 håpefulle var Synne K. Andersen, Viktor Hermansen og Sander Knutsen. Alle til 1. Dan.

Etter en grundig uteksaminering der all kunnskap ble lirket og lurt ut av kandidatene samlet sensorene seg på bakrommet. Martin H. Helliesen fra Dan-kommisjonen, med bisittere Sven Erik Ruud og Ole Severin Nesse. Dokumentasjon og sjekklister ble sjekket mot hverandre og sensorene var enstemmig i sin avgjørelse. Alle kandidatene bestod med god margin.

Norges Judoforbund gratulerer kandidatene med nye belte-grader!

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier