194 Views

Forbundsstyret har vedtatt nytt graderingsreglement i møte 2/2016, som trer i kraft 1. august 2016.

NJF har har siden siste revidering av graderingsreglementet mottatt flere forslag til oppdateringer og revideringer. Disse ble lagt ut på høring høsten 2015.

Dan-kommisjonen har tatt utgangspunkt i at endringer i graderingsreglementet skal være hensiktsmessige. Med det menes at endringene fører til at flere vil gradere seg, at systemet er rettferdig og at krav til kvalitet opprettholdes.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på høringsrunden, dog med store sprik mellom innspill fra hver enkelt meningsytrer. Det ble derfor konkludert med at det ikke var grunnlag for å gjøre endringer som vil være av vesentlig betydning for hvordan dan-graderingene skal gjennomføres.

Dan-kommisjonen har på bakgrunn av prosessen utarbeidet en innstilling til revidering som består av justeringer av nåværende graderingsreglement. Disse rokker ikke ved fundamentet i det norske graderingssystemet, men vil være en forbedring spesielt i forhold til å belønne innsats både på og utenfor matta over tid.

De viktigste endringene er:

  1. Fordypninger skal være minimum 1 tachi-waza- og minimum 1 ne-waza-teknikk.
  2. Overskytende administrative poeng kan brukes til neste gradering. Endringen får tilbakevirkende kraft.
  3. Kampteknisk gradering også til 4. og 5. dan
  4. Direkte kampgradering basert på gode internasjonale resultater

Forbundsstyret vedtok innstillingen fra dan-kommisjonen, og det nye graderingsreglementet trer i kraft 1. august 2016. Last ned her:

Stine Lastein
Fagsjef NJF

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier