181 Views

Lørdag 15. november ble det gjennomført tre graderinger til 1. Dan i EiendomsMegler 1-hallen, Judohallen, i Levanger.

n2014_gradering_levanger_01

n2014_gradering_levanger_02

n2014_gradering_levanger_03

I tillegg til kandidatene var det også et titall tilskuere. Flere av dem var første kyu, og vi vil tro de vil være blant neste års kandidater til regiongraderingen. For flere var dette første gang de overvar en Dan-gradering.

Kandidatene var Eirik Fotland/BSI som hadde med seg sin uke Thor Hvidsten fra samme klubb. Som for øvrig gjorde en god jobb som uke. De to øvrige kandidatene var Arnstein Vestad, Trondheim Judokwai og Georg Brandtzæg, NTNUI. Regionsensor Alf Birger Rostad og bisitter Snorre Johansen, fra Levanger Judoklubb, utgjorde graderingskommisjonen. Jørgen Hillestad var til stede som representant for NJFs forbundsstyre.

I forkant av graderingen ble kandidatene informert om betingelsene for graderingen, der det ble referert til NJFs graderingsreglementet, Go kyo og Kodokan. Rekkefølgen på de ulike prøveelementene ble presentert.

  • Ne waza
  • Bevegelsesoppgaver
  • Fordypningsteknikker
  • Renraku og kaeshi waza (kombinasjoner og motkast)
  • Go kyo
  • Kata

I tillegg ble det fra kommisjonen sin side foreslått at kandidatene vekslet i gjennomføringen av de ulike hovedelementene i graderingen. Kandidatene syntes dette var en god ide og graderingen ble gjennomført som skissert. Graderingen startet kl. 1100 og den siste kandidatens kata ble avsluttet kl. 1435.

Kommisjonen trakk seg så tilbake og konfererte om de inntrykk kandidatene hadde gitt gjennom presentasjonen av teknikkene og sin kata. Sensorenes hovedinntrykk var at kandidatene hadde forberedt seg godt og det var ingen tvil om at de bestod. I tillegg var den enkeltes gjennomgang og forståelse for idrettens mekanikk og fysikk åpenbart tilstede. Blant annet ble Jû-prinsippet utledet og forklart med basis i tyngde, styrke og toris posisjonering vis a vis uke ved bruk av kuzushi, tsukuri og tai sabaki. I fordypningsdelen redegjorde kandidatene både teknisk og muntlig for sin forståelse. Hver av kandidatene viste god innsikt ved å ta inn viktige elementer i sin presentasjon. Alle kandidatene hadde god muntlige forklaringer. Det hele ble avsluttet kl. 1455 med sensorenes tilbakemelding til kandidatene.

Alf Birger Rostad
Regionsensor

Snorre Johansen
Bisitter/Sensor

Dankommisjonen

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier