180 Views

NJF har det siste året fått noen gode innspill på forbedringer i graderingsreglement og foreslår å gjøre noen endringer basert på disse.

Det er laget en oversikt over de sentrale forslagene, som kan lastes ned her:

Vi vil gjerne høre hva dere mener før vi gjør eventuelle endringer.

Innspill sendes til fagsjef Stine Lastein før 3. januar 2016.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

One Comment In This Topic

  1. Merknader fra Go Dai

    Det er sannsynligvis bedre å kreve et høyere nivå på kata’en, enn å legge opp til at man skal vise flere kata’er.
    Dette kan likevel være et fornuftig krav, dersom dette samsvarer med krav i andre store forbunds graderingspensum.
    Å godta kata som fordypning må anses for å være et godt forslag.

    Det bør være krav om at man, for å sikre teknisk bredde, ikke kan gå rene kampgraderinger uten innimellom (hver andre eller tredje dan-gradering?) å måtte vise teknikk.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier