153 Views

Helgen 1.-2. desember arrangerte NJF et klubbseminar på Comfort Hotel Runway Gardermoen.

I løpet av de siste 8 årene har NJF arrangert storklubbseminar årlig denne helga. Dette har vært gjort med bakgrunn i NJFs målsetninger i tidligere Strategidokumenter, der det har særlig vært fokusert på å hjelpe de store klubbene.

Simon Gerhardsen og Sven-Ove Johansen forteller om oppstarten av judogruppa i Sande, og deler nyttig erfaringer. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll
Kathrine S. Hammond fra Akershus Idrettskrets med nyttig informasjon om deres rolle og oppgaver. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

I år har vi endret på målsetningene våre, i henhold til den nye Strategidokumentet som ble vedtatt på Tinget tidligere i år. Dermed har vi også gjort om på arrangementet og endret det til et åpent klubbseminar for alle klubbledere/styremedlemmer som har lyst å delta. Samtidig inviterer NJF noen personer/roller/klubber som vi ønsker å ha med for å diskutere ulike tiltak/mål som det skal jobbes med i inneværende tingperiode.

Målet med klubbseminaret er å ha en møtearena for klubber og regioner der de kan diskutere klubbrelevante saker, dele erfaringer og informasjon, påvirke NJFs agenda og bli bedre kjent på tvers av klubb/region.

På programmet var det lagt opp til informasjon fra Judoforbundet om ulike klubbnyttig saker, erfaringsdeling fra Judogruppa i Sande Sportsklubb, diskusjoner knyttet til NM, nye prosjekter som skal igangsettes fra forbundet, moderniseringsprosesser i idretten og innlegg fra Akershus Idrettskrets. I tillegg til dette ble det selvfølgelig mye tid til gode diskusjoner og samtaler mellom deltakerne under den uformelle delen av seminaret.

Totalt var det 39 personer med på seminaret, fordelt på 5 regioner og 16 klubber. I tillegg var det flere personer fra Forbundsstyret og administrasjonen til stede.

NJF er godt fornøyd med oppmøte og arrangementet for øvrig. Vi håper og tror at deltakerne syns det var lærerikt og nyttig å delta, og at vi ses igjen til neste års klubbseminar.

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier