102 Views

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte idrettslag og -foreninger. Over 200 mill. skal fordeles!

Bruk muligheten til å synliggjøre klubbens aktiviteter overfor det lokale idrettsrådet.
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

I 2013 skal 209,8 millioner kroner fordeles i LAM-ordningen. Det er en betydelig økning fra i fjor!

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på Kulturdepartementets retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

NJF anbefaler alle klubber å følge retningslinjer fra sitt idrettsråd, og stille på møtene som fordeler aktivitetsmidlene. Bruk muligheten til å synliggjøre klubbens aktiviteter overfor det lokale idrettsrådet.

Følgende bør man være oppmerksom på:

  • Tallene fra idrettsregistreringen skal være basisgrunnlaget for idrettsrådenes vurderinger i forhold til aktivitet.
  • Alle klubber som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.
  • Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Begge målgruppene (6-12 og 13-19 år) skal tilgodeses.
  • Midlene som tildeles betales ut av NIF direkte mot slutten av året.
  • Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, ta direkte kontakt med idrettsrådet.

Med vennlig hilsen
Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier