211 Views

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

LAM ordningen støtter aktivitet for barn og ungdom! FOTO: Sunniva W. Kui

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

I 2017 var det totalt 337 197 013 kroner til fordeling. Dette er en økning med ca. 7 prosent fra 2016. LAM tilskuddet utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.

Av denne potten fikk norske judoklubber hele 1 157 079 kroner i 2017*!

Dette er en økning på 3,9 % fra 2016 (1 113 834) og 13 % fra 2015 (1 018 397). Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd, og det er store forskjeller. Øverst på lista i 2017 er Stavanger Judoklubb som fikk tildelt 152 946 kroner i LAM, deretter ligger Ippon Judoklubb og NJJK som begge fikk over 100 000 kroner inn i klubbkassen. Nederst på listen ligger Sortland Judoklubb som fikk 1 884 kroner tildelt av LAM (minstebeløpet til fordeling er 1000 kroner pr idrettslag).

Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst!

Fordelingen av midlene gjøres av Idrettsrådet i kommunen etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger av Norges Idrettsforbund (NIF). Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført Samordnet søknad og rapportering (frist 30/04 årlig). Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra rapporteringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd. Finn ditt idrettsråd her.

Les mer om Lokale aktivitetsmidler her.

Med vennlig hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier