129 Views

Helgen 6.-7. desember ble det årlige storklubbseminaret avholdt på Ullevål Stadion i Oslo.

FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

10 klubber var representert:

  • Norsk Judo og Jiujitsu klubb
  • Trondheim Judokwai
  • Levanger Judoklubb
  • Namsos Judo Club
  • Bodø Judo Club
  • Sandnes Judoklubb
  • Stavanger Judoklubb
  • Judoklubb Stord
  • Larvik Judoklubb
  • Lier Judoklubb

Programmet startet etter lunsj på lørdag med temaet ungdomsmedvirkning. Undertegnende hadde ansvaret for seansen der det også ble lagt fram at det skal opprettes et ungdomsråd. Dette rådet skal ha som mandat og gi råd til Judoforbundet i ulike settinger. For eksempel ved utarbeidelse av nytt strategidokument så skal ungdomsrådet bli hørt og kunne si sin mening.

Fredagen før storklubbseminaret ble det holdt oppfølgingssamling på lederkurset for ungdom. En av deltakerne, Johanna fra Lier JK, ble igjen til storklubbseminaret og la fram sine betraktninger om lederkurset for ungdom. Hun leverte en veldig god beskrivelse på hvor viktig ungdom er for fremtiden og at ungdom må være med i beslutningsprosesser i klubbledelsen og bidra med all den erfaringen de har.

Sportsjef, Pål Herlofsen, leverte deretter et innlegg om Landslagets status og utfordringer, og ga forsamlingen noen betraktninger om landslagets framtidsutsikter p.t.

NIF, representert ved to unge jenter, kom også innom og presenterte kort muligheten til å reise til Afrika og jobbe med det Zambiske Judoforbundet. Dette gjennom Idrettens Fredskorps, som Ida Ruiken jobber for i Zambia nå.

Frank Hermansen leverte deretter en presentasjon om arbeidet i Judoregion Vest, som ble etablert våren 2014. Regionen har allerede kommet veldig langt med arbeidet sitt, og det var nok mange klubber og andre regioner som ble mektig imponert over alt som er gjort. Judoregion Vest har også ansatt en regionstrener, Neil Eckersley fra England, som jobber for Sandnes JK, Stavanger JK, Wang og regionen. På mange måter er Judoregion Vest er modell for fremtidige regions arbeid andre steder.

Judopresidenten, Vibeke Thiblin, fikk også endel taletid. Hun startet med å presentere «siste nytt» fra Forbundsstyret, og hva de har gjort siden det nye styret ble valgt på Tinget mai 2014. Deretter holdt hun et innlegg om regionutvikling i NJF. Det er fra Forbundsstyret ønskelig at det formelt blir etablert regioner. Til nå er to regioner etablert (Judoregion Vest og Judoregion Sør). Vibeke kom med noen tydelig svar på hvorfor FS er så opptatt av regioner, og argumenterte med blant annet behovet for mer aktivitet i regionene, profesjonalisering, tilbud til ungdom, toppidrettssatsing (tilskudd fra NJF, Wang) og politikk.

Nils Jostein Helland var sist på agendaen denne lørdagen og var invitert for å snakke om profesjonalisering av klubbdrift. Han pekte på at det finnes mange områder i en klubb som kan profesjonaliseres, og at man i dag må begynne å tenke på en mer «proff» måte for å henge med i utviklingen. Blant annet stilles det i dag mye mer krav fra omverden om blant annet rapportering, regnskap, medlemsregistre etc. Mer proff drift gir økt frivillighet!

Resten av lørdagskveld gikk med til uformelle diskusjoner og erfaringsutveksling blant klubbene.

Søndag startet med Kristoffer Halmøy som holdt et innlegg med info fra administrasjonen. Agendaen til Halmøy omhandlet organiseringen i NJF, støtteordninger, IT-utvikling, forsikring og Judofestival.

Deretter var det fagsjefen, Stine Lastein, som snakket om «siste nytt fra Fagavdelingen». Saker hun presenterte var trenerutdanningen og blant annet utfordringer knyttet til mangelfulle deltakelser på Trener-2 kurs. Det ble også lagt fram en utregningsmodell for trenerlønn som kan være til hjelp for klubber som syns det er vanskelig å vite hvilke nivå man skal legge seg på ved lønn til klubbtrenere. Det ble også diskutert litt om dagens situasjon knyttet til dommere og rekruttering av dommere, og utfordinger.

Vibeke fikk også litt taletid denne dagen og snakket om anlegg og status rundt kampidrettenes anleggsarbeid som pågår for fullt. Dette er langsiktig, krevende krevende arbeid, spesielt politisk (lokalt). Men det er mye som er gjort, og vi har blant annet blitt tildelt programsatsningsmidler.

Stavanger JK fikk tilslutt nevnt litt om prosjektet de har startet opp med å opprette satellitt avdelinger i Stavanger. Dette for å rekruttere barn der de bor, og at målet er å tilby judo i alle bydeler i Stavanger. Veldig spennende prosjekt som er helt i startfasen og som det blir spennende å høre mer om fremover.

Dette var altså årets program på storklubbseminaret og vi tror og håper at klubbene som deltok fikk masse inspirasjon og nye ideer som de har tatt med hjem til sine klubber.

Ønsker alle lykke til videre med klubbarbeidet! Forhåpentligvis ser vi de fleste klubbene neste år igjen! Kanskje det blir litt mer kamp om plassene også, hvis andre klubber begynner å vokse. Da er det bare å jobbe på!

Hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier