304 Views

Før sommer ble det utlyst en ny tilskuddsordning til judoregionene.
Tilskuddet har fokus på økonomi som barriere der alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta uavhengig av økonomien.

I løpet av søknadsperioden fikk vi inn søknader fra 3 judoregioner.
Vi kan med glede bekrefte at alle 3 regioner for innvilget et tilskudd, basert på deres prosjekter og tiltak som det har blitt søkt om støtte til.

Judoregion Midt, tildeles 20.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen skal jobbe med Alle Med tiltak blant klubbene i regionen, og har blant annet som mål å redusere deltageravgiften på Judokaruseller (barnestevner). De ønsker også å jobbe generelt mot lavere terskel for deltagelse på arrangementer, og søker samarbeid med kommuner og NAV.

Judoregion Vest, tildeles 20.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen ønsker å redusere terskelen for å delta på regionsamlinger, ved å gjøre disse gratis å delta på.

Judoregion Øst, tildeles 10.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen ønsker å arrangere en fellestur for utøvere i regionen til Borås Judo Challenge 3.-4. november 2018. Tilskuddet vil bidra til å redusere kostnaden for utøvere som ønsker å bli med.

Vi ønsker regionene lykke med videre planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier