248 Views

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019.

Hva kan det søkes om?

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Godkjent judoutstyr som det kan søkes utstyrsmidler til er:

  • Judomatter
  • Tjukkas
  • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)

Søknadsfristen er onsdag 4. mars 2020.

Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.
Innkjøpet må være gjort i 2019, dvs med fakturadato i 2019.

Søknadsprosedyre

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Innlogging gjøres med Idrettens ID (same brukernavn og passord som benyttes i Min Idrett).

Personer som har følgende funksjoner registrert har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Leder
  • Daglig leder
  • Adm. leder
  • Org. ansvarlig KL/BL

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at Judogruppa i Gratangen IL sender søknad via Judoforbundet, mens fotballgruppa søker via Fotballforbundet osv.

Nytt av året er at kopi av fakturaer skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn. Klubber som har kjøpt matter via NJFs finansieringsordning, og som skal søke, bes først ta kontakt med Administrasjonen.

Alle søknader som er sendt inn i Sportsadmin blir behandlet og ev. godkjent av Judoforbundet etter fristen (4. mars 2020). Deretter vil Idrettsforbundet (NIF) fordele og utbetale tilgjengelige midler til søker. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Fra i år åpnes det også opp for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr.
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

Husk søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2019 som er onsdag 4. mars 2020.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier