138 Views

Det populære flyktningfondet til NIF har åpnet igjen. I tillegg skal UDI fordele midler til aktivitet for barn på asylmottak.

Utlysning av midler til aktivitet for flyktninger
Utlysning av midler til aktivitet for flyktninger

NIFs flyktningfond åpnet i lørdag under Ungdoms-OL. Nye midler er kommet til fra Gjensidigestiftelsen, Kulturdepartementet og IOC. Nå kan igjen idrettslag søke om midler inntil kr 25 000 kr for aktivitet på mottak eller inkludering av bosatte flyktninger i idrettslaget. Over 3 millioner kroner skal fordeles og det kan søkes om midler til følgende kategorier:

  • Aktivitet på mottak
  • EMA –mottak (enslige, mindreårige asylsøkere)
  • Inkludering i idrettslag

Judoklubber som ønsker å være med på dette tiltaket oppfordres til å søke. Mer informasjon om tidligere erfaringer og søknadsprosedyrer finnes her. Søknadsfrist er 13. mars.

I tillegg skal UDI skal fordele inntil 60 millioner kroner til aktiviteter for barn i asylmottak i 2016. Frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører kan søke om midler direkte her. Søknadsfrist her er 1. mars.

Ta kontakt med Fagsjefen eller Radineh Omrani (NIF) for mer informasjon.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier