Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Informasjon Landslag

Det skjer mye omkring våre landslag for tiden, og det er behov for både informasjon og noen avklaringer.

Ny sportssjef
Styret har i lang tid sett behov for å styrke rollen som sportssjef, og fant i budsjettet for 2016 rom for å opprette en 20 % stilling. Denne ble utlyst og en ansettelsesprosess gjennomført. Albin Dal ble valgt og tiltrer stillingen fra 1. juli. Albin kommer fra jobben som sportssjef i Ippon JK. Han har også siden 2012 vært trener for vårt ungdomslandslag. Pål Herlofsen har på frivillig basis hatt rollen som sportssjef siden oktober 2011. Han går nå over i en funksjon som lege for våre landslag.

Ny landslagstrener
Landslagstrener Anders Dahlin sin kontrakt med NJF går ut i sommer, og han signaliserte tidlig at han etter 5 år i jobben ikke ønsket å forlenge denne. Allerede i oktober 2015 ble det derfor igangsatt et arbeid for å finne hans erstatter. Stillingen ble utlyst og vi fikk inn 14 søknader fra 10 forskjellige land. Etter en lang og spennende prosess, falt valget på engelskmannen Mike Newton. Han tiltrer stillingen som landslagstrener for alle våre landslag (U, J og S) og flytter til Oslo ila sommeren. Mike vil være tilstede på helgens Forbundsting og klubbseminar.

Ny strategi for prestasjonskultur og toppidrett
Styret har, på bakgrunn av en lang prosess i organisasjonen, vedtatt et forslag til strategidokument 2016 – 2018. Dette skal legges fram for diskusjon og endelig vedtak på helgens Forbundsting. Det er således ikke vedtatt enda.

I forslaget er prestasjonskultur og toppidrett foreslått som 1 av 3 strategiområder det skal fokuseres på i kommende Tingperiode, og det foreslås videre 5 overordnede mål for dette arbeidet. Regionene har fått en betydelig plass i utkastet til strategi, og vi opplever at regionmodellen har bred støtte. Et av målene er imidlertid at ansvaret for talentutvikling til og med U18 flyttes til regionene, og vi opplever at dette har skapt en rekke bekymringer for om regionene er klare for dette og hva som vil skje med videre med våre U18 utøvere.

Det er derfor behov for noen oppklaringer:

Veien videre
Forbundstinget vil vedta en overordnet strategi og budsjett for vår toppidrett kommende Tingperiode. Så må det bli opptil sportssjefen og landslagstreneren å finne ut hvordan de skal organisere seg for å nå disse målene innenfor de gitte økonomiske rammene. Styrets jobb er å følge opp/ evaluere samt å jobbe med å bedre rammebetingelsene.

Det lagt opp til en betydelig overlapp mellom Anders Dahlin og Mike Newton fram mot sommeren, dette for å sikre god erfaringsoverføring og at våre utøvere ivaretas best mulig iht de planer som er lagt. Albin Dal vil sørge for det samme for utøverne på ungdomslandslaget.

MVH styret v/ President Vibeke Thiblin


Publisert 29. april 2016, kl. 10:27 (sist oppdatert: 29. april 2016, kl. 10:27) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar