263 Views

De siste par årene har det skjedd mange endringer i NJF sin satsing. Disse er gjort for å skape et system som gjør det mulig å nå målene som er satt gjennom systematisk og langsiktig jobbing. Her følger en forklaring på hvordan det er bygget opp, begrepene som brukes og hvor det finnes mer detaljert informasjon.

Strategi for talentutvikling og toppidrett

I strategien for talentutvikling og toppidrett står våre mål, hvordan vi skal jobbe og hva vi skal prioritere for å nå dem. Den gir et godt bilde av helheten i satsningen, og klubber, trenere og utøvere som er interessert i landslag bør sette seg inn i denne.

Strategien finnes her.

Utviklingstrapp

Utviklingstrappen gir en detaljert oversikt over hva utøverne bør prioritere, øve på og mestre, på ulike nivåer og alderstrinn på en rekke områder som f.eks. teknikk, treningsmengde, styrke og utholdenhet. Dette skal være med på å heve det tekniske og fysiske grunnlaget til norske judoutøvere.

Utviklingstrappen vil bli brukt som grunnlag for alt treningsarbeid som gjøres med landslag, utviklingsgrupper, utviklingsmiljøer og samlinger. Det forventes at trenere og utøvere som er interessert i landslag følger og mestrer de ulike nivåene i trappen.

Det vil bli arrangert kurs/webinarer for å forklare utviklingstrappen og den vil bli tatt opp på alle utviklingssamlinger. Det er et dynamisk dokument og vi ønsker tilbakemeldinger og faglige diskusjoner rundt utviklingstrappen.

Utviklingstrappen finnes her.

Landslag og utviklingsgrupper

Landslaget består av senior/U21 og er en sentralisert satsning i Oslo. Utviklingsgruppene for de ulike alderstrinnene (U18, U21, senior) skal bestå av utøvere som har som mål å komme på landslaget. En mer detaljert beskrivelse av hva som kreves og uttak finnes her.

Utviklingssamlinger

Tidligere riksrandori endres til utviklingssamlinger. De skal arrangeres 4 ganger i året på ulike steder i landet og er åpne for U15, U18, U21 og senior. De vil bestå av en blanding av teknikk og ulike former for randori og utviklingstrappen blir brukt som grunnlag for undervisningen.

Samlingene vil deles inn etter alder/nivå og det vil være et opplegg for trenere på hver samling. Samlingene vil ikke være obligatoriske for landslaget, men de vil delta om det passer inn i årsplanen. Utøvere som er interessert i utviklingsgrupper og landslag må delta og det samme gjelder utøvere i utviklingsgruppene.

Datoer og invitasjoner blir lagt inn fortløpende i terminlisten.

Årsplaner og treningsdagbok

Det er laget en standard årsplan som skal brukes av trenere som har utøvere som er interessert i/er i utviklingsgrupper. Det er samme årsplan som landslaget bruker og gir en bra oversikt over planlagt trening og konkurranser/leire.

Det er i samarbeid med BESTR utviklet en egen treningsdagbok for judo. Den fungerer på alle plattformer, er enkel og bruke og trener/utøver kan lett få nødvendig statistikk. Dagboken skal brukes av landslag, utviklingsgrupper og de som er interesserte i dette, slik at deres trening kan dokumenteres ved eventuelt uttak. Ved at alle bruker samme årsplan og treningsdagbok blir det enklere å få oversikt over planlagt og dokumentert trening når en utøver feks. blir aktuell for utviklingsgruppe eller landslag.

Her finnes årsplanen.

Treningsdagboken er under testing og kommer snart.

Utviklingsmiljøer

Det ble etter en prosess tatt ut 5 ulike utviklingsmiljøer (klubber) som får ekstra oppfølging av talent- og trenerutvikler (Carin Hamnlund). I disse miljøene skal det være ekstra fokus på å skape toppidrettsutøvere gjennom å utvikle trenerne.

Utviklingsmiljøene er en del av NJF sin strategi, men er uavhengig av utviklingsgrupper/landslag og utøvere trenger ikke å være en del av et utviklingsmiljø for å bli tatt ut.

Fagstoff

Vi vil med jevne mellomrom legge ut relevant fagstoff som kan være interessant og nyttig for trenere/utøvere. Det vil ligge her.

Mye av det som er beskrevet er allerede i gang, men har selvsagt blitt påvirket av covid-19 situasjonen. Vi gleder oss veldig til å komme i gang skikkelig og utvikle norsk judo videre i årene som kommer.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier