121 Views

Norges Judoforbund har i lengre tid jobbet med å oppdatere vår kontrakt med utøvere på NJFs landslag og rekruttlag.

Sist revidering ble gjort i 2011, så det er på høy tid med en gjennomgang. Endringene som foreslås er basert på erfaringer med dagens avtale, andre idretter/særforbunds utøverkontrakter, og nye momenter som ønskes regulert, eks. Helseattest. Avtalen er kvalitetssikret av NJFs advokatforbindelse i Kleven&Kristensen ANS.

Her følger en kort gjennomgang av de vesentlige endringene som foreslås:

  • Foreldre gjøres tydeligere ansvarlige for umyndige utøvere, og deres forpliktelser er spesifisert
  • Klubber blir part i avtalen, sammen med NJF og utøveren selv (eventuelt foreldre) og deres ansvar kommer tydeligere frem
  • Forholdet til klubbens ansvar for utøverforsikring, og NJFs ansvar for reiseforsikring (for NJF-arrangementer) er tydeliggjort
  • Krav til Helseattest er innført
  • Utøverens rett til å inngå private markedsavtaler er tydeliggjort, og taket for bidrag til laget er hevet (fra 100.000 til 200.000)
  • Større fokus på Antidoping og krav til gjennomføring av «Ren Utøver»
  • Forholdet til sosiale medier er tatt inn og spesifisert
  • Landslagets instrukser, retningslinjer, kriterier og spilleregler er del av avtalen, men kan redigeres uavhengig av selve kontrakten

Last ned hørings-utkastet:

Det gis anledning til å sende inn skriftlig tilbakemelding til generalsekretæren. I tillegg vil det bli gitt informasjon og tatt imot innspill muntlig under en åpen høring som vi arrangerer under NM, lørdag 1. april.
Oppdatert: Skriftlige innspill må sendes inn senest 10. april.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier