263 Views

Toppidrettssjef Tore Øvrebø hadde kalt inn særforbundene til en orientering. Campus Songnsvann, et prosjekt planlagt som del av OL satsing i 2011, fremstår nå som mulig å realisere.

Campus_sognsvann

Det er tenkt som Norsk Idretts kraftsentrum; et treningsområde for toppidretten nasjonalt, med støttefunksjoner tilsvarende det Olympiatoppen tilbyr idag, men også utvidet. Idrettsstyret vedtok i januar 2015 at Campus Songnsvann måtte ta utgangspunkt i Olympiatoppens primære behov. Det er som følge av dette nedsatt en prosjektgruppe hvor anleggsplaner skal fremlegges for Idrettsstyret i perioden 2015 – 2019.

Resultatmålene er:

  1. Topp 3 i verden i vinteridrettene
  2. Topp 25 i verden i sommer idrettene

For å oppnå dette må resursene kraft samles på et treningssenter som tilbyr treningsforhold på et høyt internasjonalt nivå. Men ikke på bekostning av de regionale kompetanse/toppidrettsentra som eksisterer, de må og skal bestå. Men Olympiatoppen er blitt for trangt og for lite.

For å få til dette må vi ha en sentral kompetansebase for Norsk idrett. Det må utvikles og bygges anlegg for særidretter samtidig som vi styrker samhandlingen på tvers av toppidrettskulturer. For å få til dette vil det være avgjørende med en nær relasjon til Norges Idrettshøyskole samt kunnskapen som besittes av nasjonale særforbund og også lokalidretten.

For Norsk Judo vil dette fremstå som meget attraktive vyer. Etablering av et treningsareal for landslag, samlokalisert med andre kampidretter og plassering med tilgang til forskning, helsetjenester, optimale treningsforhold vil muliggjøre for oss å nærme oss målsettingen om å kvalifisere utøvere til OL. Modellen vil også passe med den plan NJF har om et sentralt Landslag rekruttert fra en konkurranse/toppidrettskultur i regionene. NJF vil samarbeide med de øvrige kampidrettene om å få realisert arealer til judo og kampidrett i Campus Sognsvann.

Pål H. Herlofsen
Sportsjef

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier