124 Views

Arbeidet med å finne den rette personen til Toppidrettssjef-stillingen har vært i gang en god stund.

Prosessen startet etter at Mike Newton sluttet som landslagstrener tidligere i år. Styret tok initiativ til en grundig vurdering rundt hvordan vi skal organisere toppidrettsarbeidet i Norges Judoforbund.

Det har vært gjennomført høringer i organisasjonen, med organisasjonsledd og andre ressurspersoner, i tillegg til flere diskusjoner i Styret. Vi har landet på en organisering av toppidrett i NJF, på overordnet nivå, men fortsatt slik at nødvendige justeringer kan implementeres.

Planen kan grovt oppsummeres slik:

  • Toppidrettssjefen har overordnet ansvar for måloppnåelse innen talentutvikling og toppidretten.
  • Organiseringen skal være rasjonell og ha fokus på de sportslige målene.
  • Tydelig rolledeling mellom regionene og de sentrale landslagene.
  • NJF skal engasjere trenere i de regionene som satser på talentutvikling.
  • Toppidrettsmiljøet på Østlandet skal gis ekstra fokus.

Blant Toppidrettssjefens første oppgaver blir det å bidra til å ferdigstille planen for organisering av toppidrett, kartlegge kompetansebehovet på sportssiden (behov for trener for topputøvere, og coaching på internasjonalt nivå), gjøre øvrige ansettelser/engasjementer, samt ferdigstille NJFs toppidrettsfilosofi.

Til den utlyste stillingen som toppidrettssjef kom det 9 søknader.

  • 3 kvinner, 6 menn
  • 2 utenlandske, 7 norske
  • 2 uten judobakgrunn, 7 med «svart belte»

Siste utvikling er at 3 kandidater er valgt ut til intervju og videre prosess, og de øvrige kandidatene har fått tilsendt avslag. Intervjuer er lagt til uke 40 og 41. Intervjuene vil bli gjennomført av generalsekretær og president.

Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier