319 Views

Helgen 9 – 10. mars ble det avholdt C-dommerkurs i Judoregion Vest, nærmere bestemt på Stord. Ådne Lie var instruktør, her kan du lese hans rapport:

Dommerkurset startet fredag på Hystad skule, i Stord kommune. Her møtte jeg spente deltakere fra Judoklubb Stord som tilslutt etter litt frafall talte 5 stykker.

Deltakere tester ut nyervervet kunnksap i praksis.
Teoriundervisning på C-dommerkurs.

Kvelden startet med å gå igjennom de aller siste regelendringene som gjelder i 2018. Deretter ble dommerutdanningen i NJF gjennomgått for så å gjennomgå noen av artiklene i de internasjonale kampreglene. Deltakerne spurte underveis og jeg pekte og forklarte. Jeg fortalte om tidligere erfaringer i besvarelser i flere av eksemplene og det så ut som deltakerne syntes det var fint å høre om mine erfaringer. Videre ble det gjennomgått grundig hva dommerrollen innebærer, ikke bare det som akkurat skjer på matten men også som person når en ikke dømmer. Det ble også snakket om forberedelser før stevner. Jeg brukte en god tid på å snakke om straff (hvorfor vi straffer, og når det bør straffes) samt matte til rett tid.

Mot slutten av kvelden var det tid for å se på videoeksempler. Det ble benyttet de samme eksemplene som ble brukt under IJF trener/dommerseminaret 2018, der ulike situasjoner skulle studeres. Her fikk hver deltaker i tur og orden si hva de mente, og det var ikke alltid like lett å se hva situasjonen var ute etter i de ulike eksemplene. Å velge å se situasjonen fra den andre vinkelen ble mye brukt i eksemplene. Som instruktører synes jeg de var meget flinke, og det var mange nok som syntes det var uvant å se judo fra den dommerens ståsted, men nyttig var det å se det fra en objektiv vinkel.

På lørdagen hadde vi flyttet oss til dojoen der Judoklubb Stord trener og det var duket teori, med en praktisk vinkling ute på judomatten. Da var det tid for å lære deltakerne det regelverket sier, vist i ulike praktiske eksempler på matten. Her ble deltakerne brukt til å gjennomgå situasjoner. Det ble gjennomgått straffbare handlinger, posisjonering av mattedommer, samarbeid i dommerteamet og hilseprosedyrer for å nevne noe, og deltakerne var helt fantastiske. Deltakerne snakket om sine kamperfaringer og vi hadde noen hyggelige timer.

Videre på lørdagen var det duket for den siste praktiske delen av kurset, nemlig praktisk dømming av deltakerne selv. Deltakerne på dommerkurset ble forberedt på dagens oppgaver og jeg avklarte eventuelle spørsmål før start.

Det var en spent gjeng som ventet på matten for å dømme. Deltakerne delt inn i dommerteam før hver kamp, der alle fikk dømme både som mattedommer og assistentdommer i løpet av hele økten. Før kampstart hadde jeg avtalt med noen av deltakerne om at de skulle gjøre ulike ulovlige handlinger for å se om dommerne som dømte klarte å oppdage ulovlighetene. Dommerne som dømte var våkne og slo ned på noe av ulovlighetene. En del av ulovlighetene skjulte deltakerne godt og da er det ikke alltid like lett å oppdage dem. Deltakerne klarte seg meget godt, selv om at noen synes det var mye å holde rede på som dommer. Jeg må si at det var godt å se så bra dømming for å være første gangen for noen.

Etter at praksisen var avsluttet var det tid for å gå gjennom dommerinstruksen vi har i Norge.
Her ble hele instruksen gjennomgått før den skriftlige eksamen skulle ta til. Den skriftlige eksamen skulle fullføres på 40 minutter. Etter innlevering var det tid for å gå igjennom alle oppgavene, der deltakerne var med på gjennomgangen. Det var tilslutt en lettet gjeng som smilte etter at de fikk vite at alle har bestått.

Neste punkt for deltakerne i deres dommerutdanning er praksis på et stevne.

Følgende personer har nå bestått den teoretiske delen av C-dommerutdanningen, alle fra Stord Judoklubb:

  • Olav Handeland
  • Ingrid Lundal Arnevik
  • Anna Emilie Laukhamar Augustson
  • Morten Haraldsen
  • Ask Horsås Nes

Jeg ønsker alle kandidatene som nå skal ha praksis på et stevne varmt velkommen på judomatten og håper å se alle i fremtiden som dommere.

Med vennlig hilsen

Ådne Lie

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier