113 Views

Det var 110 dommere og trenere, samt kommisjonsmedlemmer tilstede på det årlige EJU seminaret. 42 nasjoner var representert.

Panelete på EJU’s dommer- og trenerseminar 2018. FOTO: Per-Arne Grime
Fra en av praksisøktene. FOTO: Per-Arne Grime

Fra Norge deltok 2 dommere: Arild Maka og Per-Arne Grime. Maka er for øvrig kandidat til Kontinental lisens (IJF-B) i Praha i juli i år.

Siden det knapt var 6-7 uker siden IJF hadde sitt seminar var det ikke mye nytt, kun presisering av enkelte situasjoner. Deretter var det gjennomgang av sekvenser på video. Disse vil bli gjennomgått på på dommerseminaret i høst.

På lørdag ettermiddag var det på med judogi, Dommersjefen og E. Gamba forklarte og viste enkelte situasjoner, intet nytt på denne fronten. Deretter var det kamper å dømme, det var lagt ut 8 kamparealer slik at alle dommere fikk dømme kamper.

Dette syntes vi var meget bra, her var det kommisjonsmedlemmer på hver matte. De ga tilbakemeldinger til dommeren etter hver kamp. Kampene som ble arrangert var veldig reelle, ingen avtalte kamper, bra tiltak!

Søndag var det flere videosekvenser, til slutt på dagen var det et møte med kommisjonen og alle dommersjefer.

Deretter ble det arrangert en tur for oss alle rundt i Dubrovnik.

Hele seminaret kan ses på YouTube her og her.

Per-Arne Grime og Arild Maka

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier