194 Views

Nye tolkninger av kampreglene ble gjennomgått på IJF trener- og dommerseminar på Malaga 10-11. januar. Endringene gjøres gjeldende fra 1.1.2014 og gjelder hele OL kvalifiseringsperioden.

Utdeling av shido:
Dommeren skal gi shido til den utøveren som fortjener det og skal utdeles på stedet der handlingen skjer, med matte – shido – hajime. Utøverne skal bli på stedet og dommeren skal vise med tegn hva som det straffes for og utdele straffen og så si hajime igjen.

Det er kun i tilfelle av uttråkk og hvis tori gjør en straffbar handling i ne-waza at utøverne skal tilbake til startstedet for utdeling av shido.

Ippon:
For å gi Ippon skal landingen være direkte på rygg, og alle landinger der uke ruller (eks. ippon-seio-nage med rulling) skal bedømmes som Waza-ari.

Superippon: Kast der uke lander først på store deler av ryggen, men allikevel overspinner slik at han ser ut som han lander på siden. Dommeren skal bedømme hele teknikken som en helhet.

Brulanding: Dommeren skal se på intensjonen til uke, alle brulandinger skal bedømmes som ippon. Også de som lander på hodet, skulder og på siden. Hensikten med endring i tolkningen er å ta hensyn til unge utøver og unngå nakkeskader.

Ne-waza:
Dommerne skal la utøverne få jobbe i ne-waza så lenge det er progresjon.

I tilfeller der tori setter inn en kansetsu eller shime-waza skal uke kunne løfte tori klart opp fra matta og samtidig vise at han har god kontroll for at dommeren skal dømme mate.

Ved tilfeller av osaekomi der begge utøverne er på sikkerhetssonen og uke klarer å komme seg ut og deretter umiddelbart fester et holdegrep skal holdegrepet dømmes gyldig. Det samme gjelder i tilfeller der uke umiddelbart setter inn kansetsu- eller shime-waza med effekt.

Inn og ut av matta:
Intensjonen er å få utøverne til å kjempe kampen innenfor kamparealet og derfor strammes det inn på reglen med inn og ut av matta. Hvis man tråkker ut med en fot må man umiddelbart enten gå inn igjen eller angripe den andre med ett reelt angrep, hvis ikke blir man straffet med shido. To føtter utenfor skal straffes med shido. Hvis en utøver blir dyttet ut av motstanderen skal motstanderen straffes med shido.

Hansokumake for grep i buksen:
Hansokumake skal idømmes for alle angrep eller blokkeringer med en eller to hender under beltet i tachi-waza. Det er mulig å ta grep under beltet når begge utøverne er i ne-waza og thachi-waza aksjonen klart over

I de tilfeller der uke ved refleks kommer borti benet til tori uten å ta grep skal det ikke dømmes hansokumake.

Kumi-kata:
Å skjule kraven ved hjelp av hendene slik at motstander hindres i å få grep skal straffes med shido, det gjelder også ved å skyve hendene til motstanderen bort slik at ikke får grep.

Man kan bryte grepet til motstanderen 2 ganger, tredje gangen gir shido.

Når en utøver benytter et unormalt grep, d.v.s alle grep som IKKE er en arm på hver side av gien, skal angrepet komme umiddelbart. Med umiddelbart mens at man tar grep og kaster i samme fase uten forberedelses fase.

Å tvinge motstanderen til å innta en defensiv foroverbøyd holdning ved bruk av en eller begge armene uten et umiddelbart angrep skal straffes med shido.

Yuko:
For å tildele yuko skal en utøver minst lande på siden av overkroppen.

Overgang til ne-waza utenfor kamparealet:

I tilfeller der en utøver blir kastet utenfor og deretter umiddelbart tar over og setter inn kansetsu-, shime- eller osaekomi-waza skal dommeren la utøveren fortsette selv om begge utøvere er helt utenfor kamparealet. F.eks. Hvit kaster til yuko og blå tar over og setter inn en juji-gatame, så skal dommeren avvente til situasjonen er over.

Bjørnegrep:
For å kunne bruke bjørnegrep for å kaste den andre må minst en av utøverne ha standardgrep med minimum en hand først.

Uteblivelse:
Hvis en utøver ikke kommer til en kamp skal den andre kalles inn på matten av dommeren og klokken startes på 30 sekunder, hvis den manglende utøveren ikke har kommet når tiden er ute skal den som er på matten tildeles seieren med fusen gaeshi. Med unntak av tilfeller av situasjoner der utøveren selv eller lagleder ikke kan lastes for forsinkelsen. F.eks. hvis utøveren er stoppet i draktkontroll og må bytte drakt eller andre tilfeller av force majeure.

Golden score:
Det er første gyldige scoring som skal være avgjørende. D.v.s hvis en utøvere i golden score har fått idømt osaekomi og holder til 10 sekunder som gir yuko, den andre klarer å komme ut og setter direkte inn ett holdegrep. I disse tilfeller skal første yuko telle.

Dette gjelder både individuelt og lagkonkurranser.

MVH

Per-Arne Grime, Dommerkomiteen
Anders Dahlin, Landslagstrener
Sven-Ove Johansen, DOmmerkomiteen

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier