270 Views

Evelyn Gulstad Otlo var styrets representant på C-Dommerkurs i regi av Ulstein Judoklubb og Judoforbundets Ungdomsprosjekt (JUP), hvor Stine Lastein er behjelpelig med å bistå klubbene for å få iverksatt gode ideer. Instruktør for kurset var Thom Hallum fra Norges Judoforbund.

Deltakere på C-dommerkurs i Ulstein 2018.

Pådrivere for dette kurset var Emanuel Holmber og John Kristian Pilskog, begge fra Ulstein Judoklubb. De er veiledere og koordinatorer for ungdomsprosjektet i Region Midt og har en plan om å få flere dommere i regionen. Videre er det planlagt Judocup til høsten. Og til våren har de planlagt å delta på kurs som instruktør for arrangørkurs og vil deretter kunne selv holde arrangørkurs i regionen.

Fra praksisdelen på dommerkurset i Ulstein

Praksisen ble holdt i lokalene til Ulstein judoklubb, som nå trener i Ulstein Arena. Klubben er meget fornøyde over sitt nye lokale som er stort og flott med eget avlukke med lås for matter og utstyr. Likevel hadde det vært fint om kommunen hadde innsett verdien av et eget rom med faste matter for judoklubben som har vært aktive i Ulstein siden den ble startet opp i 1973.

På dommerkurset deltok flere utøvere fra klubbene Ulstein, Volda og Ålesund, samt Levanger. I alt var 12 stykker påmeldt, men 3 av deltagerne ble forhindret i å delta denne gangen og en ekstra ble med. De som deltok på kurset var:

Emanuel Peter Erik Holmberg, Ivar Håkonsson, Ingvar Maron Hasfjord Vikene, Eivind Lillfosse, Anders Sætersmoen, Johan Krisian Mæhlum Pilskog, Stig Drønnen, Ola Ragnar Hjørungdal, Jimmy Kieffer og Evelyn Otlo.

Dommerkurset startet med en teoretisk prøve på nett som skulle besvares og godkjennes av judoforbundet før man møtte opp. Prøven bestod av 40 spørsmål som erstatter den tradisjonelle prøven på slutten av dagen etter all praksisen på judomatta. Kurset var et forsøkt på å avholdt 12 timers kurs på en dag, istedenfor over 2 dager. Det ble derfor en svært hektisk dag med mye teori før lunsj og etterpå mye praksis på matta, helt fram til lokalene stengte. Med bra servering av frukt, kjeks og drikke ved små pauser gikk dette svært bra.

Vi startet med en oppdatering av regler som gjelder for 2018, samt dette med tegn og uttrykk som dommere bruker. Vi fikk se flere filmer med kast og fikk erfare dette med å dømme situasjoner under kamp, noe som medførte gode diskusjoner rundt flere eksempler, samt å se kastene fra ulike retninger da mattedommer må tenke på egen plassering for å kunne se og dømme best mulig.

Kursdeltagerne byttet på å utøve praksis som matte- og assistentdommere og som utøvere i kampsituasjoner. Spørsmål og forklaring ble gitt underveis. Thom er en erfaren og dyktig instruktør og var selv aktiv på matta, alt etter behovet for nærmere praktisk veiledning.

Etter kurset samlet vi oss utenfor Ulstein Arena for reflekterende samtaler om både innholdet i kurset og videreføring av praksis på kommende stevner.

Representanten fikk også besøke Volda judoklubb og deres lokaler hvor det nå er ferie fra all aktivitet, men til høsten er det full aktivitet igjen.

En stor takk for et kjempebra kurs, en varm velkomst fra klubbene og til alle aktive deltagere!

Mvh
Evelyn G. Otlo
Styremedlem
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier