376 Views

Til neste år vil NJF satse ekstra på trenere for barn i alderen 3-8 år. Hvordan står det til med kompetanse om de minste barna i din klubb? Vet du hvordan barn i din judoklubb utvikler seg, motorisk, psykologisk og sosialt? Hvordan sikrer klubben riktig læring og utvikling for klubbens barn?

FOTO: Christian Wolff/NJJK
FOTO: Christian Wolff/NJJK

Judoforbundets kurs gir klubbtrenere oppdatert kompetanse som vil sikre god læring og riktig utvikling for alle barn. Eksempler på områder du får økt kompetanse på er kunnskap om barns motorikk og forutsetning for læring.

Det er gjennom motoriske erfaringer at barn i alderen 5 til 7 år i hovedsak utvikler sin grovmotoriske ferdighet. Men det er viktig å merke seg at i denne alderen begynner barnets intellektuelle utvikling å være til stor hjelp. Barnet vil stadig utvikle sine evner til å skape mening og skape seg forklaringer, som utgangspunkt for egen refleksjon.

Barn ved seks års alder kjennetegnes fremdeles av tidlig barndom og psykologisk utvikling, og konsentrasjonen er ofte begrenset og diffus. Evnen til å lytte og ta imot beskjeder har også store begrensninger. Dette vil derimot raskt endre seg og barnet utvikles hurtig i årene mellom 6 og 9 år.

Høyere kompetanse – gir utvikling på alle nivåer!

Invester for framtiden, delta på NJF sine kurs for barnetrenere!

Stian Jespersen,
Barne- og ungdomskoordinator

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier