226 Views

Ida Ruiken har deltatt på IJF Academy Judo Instruktor Level 1. Les hennes rapport.

27. februar dette året startet jeg med trenerutdanning Level 1 til det internasjonale Judoforbundet. Dette er et online kurs som går over 12 uker. 21. juni avsluttet mitt kull. For å kunne delta på kurset må man bli nominert av det nasjonale Judoforbundet man tilhører.

Det er deltakere fra alle mulige land som deltar. Oppnår man en score på minst 60% i alle ukentlige testene er man kvalifisert til å delta på den praktiske delen av kurset. Da vi i Norge ikke har dette kurset må jeg dra til utlandet. Man har ett år etter gjennomført og bestått online kurs til å ta det praktiske kurset og det avholdes flere i løpet av et år.

Det som motiverte meg til å ta IJF Academy er at jeg har møtt flere som har tatt dette kurset og vært svært fornøyd med det. I begynnelsen hadde dette prosjektet målet å gi utøvere mulighet til en godkjent trenerutdanning i land hvis forbund ikke hadde et eget trenerkurstilbud. I noen land, som Italia, har IJF Academy tatt over og alle trenere utdannes via IJF Academy. Jeg har selv tatt trener 1 og 2 i Norge i tillegg til å ha vært med på ulike videreutdannelser arrangert av andre forbund i utlandet. Alle med veldig varierende innhold og kvalitet. Hvert forbund lager sin egen strategi og opplegg for hvordan de vil utdanne trenere og variasjonene er derfor store. Det å kunne oppnå en lisens som er internasjonalt anerkjent og utviklet av IJF er svært fristende og ikke minst å kunne sammenligne innholdet med det som man får formidlet på trenerkurs avholdt av NJF og NIF.

Nå begynner det å bli en del år siden mitt trener 1 kurs og da jeg enda ikke har gjort praksisdelen i regi av IJF Academy kan jeg ikke uttale meg om hele kurset, men det jeg kan med sikkerhet si er at det er de røde trådene som går igjen i både IJF Academy og trenerløypa til NJF. I disse 12 ukene har jeg lært alt fra Judoens historie til idretts psykologi. Det er i alt 13 tester, noen ganger er det 2 per uke og noen ganger har man 2 uker på å forberede seg på en test. Stoffet legges ut på mandag hver ny uke, på onsdag kan man velge å ta en såkalt «trial-test», og den ukentlige testen åpnes natt til lørdag vår tid. Man kan selv velge når man vil ta testene men de må alle være bestått før de 12 ukene er om for at man skal kunne ta den praktiske delen. Man har 3 muligheter til å ta hver test og må som sagt ha minst 60% rett på alle for å kunne gå videre.

Da dette kurset opprinnelig ble fysisk undervist på universitetet i Budapest med en avsluttende test er kursmaterialet basert på Power Point og PDF- filer og noen uker kunne jeg merke tydelig at noen Power Pointer manglet informasjon som ikke sto på sliden eller i den tilhørende PDF-filen. Innholdet har et nytt tema hver uke så man kan sette seg godt inn i stoffet. Mengden og tyngden på lesestoffet varierer veldig men dette er sikkert også person og forkunnskaps- avhengig. Da dette kurset er et online kurs er testene multiple choice spørsmål som går veldig i detalj og veldig tidsbegrenset. Noen spørsmål er lurespørsmål og man må være veldig konsentrert og ikke utelate en eneste detalj når man lærer seg stoffet. For meg som er vant med den norske måten å kunne svare, nemlig å utdype og forklare så var dette svært uvant og jeg måtte rett og slett lære meg en ny måte å gå igjennom lærestoffet på. Etter tredje uke gikk det svært bra og jeg vet nå at Jigoro Kano viste kataen fremfor keiseren i 1929, ikke 1928 eller 1921.

Jeg har lært en grunnleggende oversikt over treningsprinsipper, Judo og trenerrollen og det har vært svært lærerikt for min del. Den praktiske delen skal bestå av kata og Gokyo, noe som jeg ser frem til å gjøre i løpet av det kommende året.

Ida Ruiken
TSI judo

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier