110 Views

Forbundsstyret har diskutert viktigheten av at vi har trenere med kompetanse og ferdigheter for at aktiviteten vi tilbyr våre medlemmer skal bli best mulig. Å få flere på trenerkursene våre er et av virkemidlene de ønsker å fremme.

Forbundsstyret ønsker flere deltakere på trenerkurs. FOTO: Christian Wolff/NJJK

Kursene våre finansieres av deltakeravgiften som betales til NJF. Av denne avgiften går en del til instruktør og arrangering av kurset, og en del går til videreutvikling av kurs og materiell. Kursavgiften gjenspeiler med dette NJFs kostnader, men oppleves av enkelte klubber og utøvere som høy.

Dette ønsker FS å gjøre noe med.

Vi er ekstra glade for å kunne lansere at fra 1.8.2018 vil avgift på trenerkursene reduseres med 500 kr. Det vil si at avgift for deltakelse på et trener 1-kurs blir 3000 kr og for et trener 2-kurs blir 4000 kr.

Vi håper dette vil føre til økt kursdeltakelse på både trener 1- og trener 2-kursene, og at trenerne våre, nye som gamle, tilegner seg nyttig kompetanse de kan ta med hjem til klubben. Du kan lese mer om NJFs trenerutdanningstilbud her.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier