Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer


Norges Judoforbund ønsker sammen med Norges Bryteforbund og Norges Kampsportforbund å gi 10 kvinner mulighet til å delta på Mentorprogrammet for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som innehar, eller ønsker å påta seg, lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de kan stå sterkere i rollen. Programmet har en varighet på ca. 6 måneder.

Hva er mentoring?
En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept (den som blir mentorert, eks. klubbleder). En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre denne i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker.

Hvorfor delta på et mentoringprogram?
Som adept vil du få en samtale- og sparringspartner som ønsker å utvikle deg basert på dine mål og forutsetninger. Du vil få hjelp til å prioritere oppgaver og gjøremål, og bygge selvtillit. Med dette får du større trygghet i lederrollen, og dermed et utgangspunkt for å gjøre en bedre jobb i vervet ditt. Du vil bli bedre kjent med deg selv og ikke minst få et nettverk bestående av andre adepter og mentorer. En av oppgavene i programmet vil også være å kartlegge noen av personene i ditt nettverk og hvordan de påvirker de avgjørelsene du skal ta.

Samlinger
Det vil bli gjennomført to samlinger i Oslo-regionen. Det er krav om 100 % oppmøte.

Første samling: 7.-8. september 2019
Andre samling: 28.-29. mars 2020

Samlingene startes og avsluttes med lunsj.

Mellom samlingene er det forventet at mentor og adept gjennomfører 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer. Man får best utbytte av å ha fysiske møter, men dersom dette ikke kan gjennomføres er det fullt mulig å ta møtene på Skype eller telefon. Kampidrettene sørger for mentorer.

Hvem kan delta?

Mentorprogrammet er utviklet for kvinner fra 20 år og oppover. Deltakere må være tilknyttet Norges Judoforbund, Norges Bryteforbund eller Norges Kampsportforbund. Det er ønskelig at adepten har et styreverv. Andre ledelsesoppgaver i klubben utenom klubbstyret vil også bli vurdert. Mentorprogrammet har en kapasitet på inntil 10 kvinner.

Kampidrettene dekker alle kostnader i forbindelse med reise og opphold til de to samlingene. Vi bestiller eventuelle flybilletter, samt booker hotell for alle deltakere.

Påmelding skjer via felles søkerportal for alle tre forbundene og må gjøres innen 15. juni.


Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

128 Views0
Sven Sødal ansatt som Utviklingsansvarlig

Sven Anders Sødal har takket ja til stillingen som Utviklingsansvarlig i NJF. Han tiltrer 1. august 2019.

Sven Sødal er Utviklingsansvarlig i NJF.

Stillingens arbeidsoppgaver innebærer klubb- og regionutvikling, trener- og dommerutvikling, utdanning, barne- og ungdomsidrett, oppfølging av instruktører, dommervirksomheten og nasjonale stevner. En stor del av stillingen omfatter også forvaltning av para-aktivitet, ledelse av Råd for para-judo og oppfølging av klubber med para-utøvere. I tillegg tilfaller oppfølging av nasjonale prosjekter.

Arbeidsoppgavene omfatter deler av tidligere Fagsjef og Utviklingssjefs ansvarsområder. Nylig ble en omorganisering av NJFs administrasjon foretatt for å gjøre driften av forbundet mer hensiktsmessig. Å kombinere organisatorisk og faglig utvikling vil gi en bedre og mer effektiv ressursbruk, og disse ansvarsområdene henger sammen på mange punkter.

Sødal har ikke selv judobakgrunn, men har i over to år jobbet som daglig leder i NJJK. Han kjenner med andre ord idretten og miljøet godt. I forbindelse med judofaglige arbeidsoppgaver vil han hente inn nødvendig ekspertise, samarbeide med aktuelle nøkkelpersoner, og få støtte fra resten av administrasjonen.

Vi ønsker Sødal velkommen til NJF!

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

358 Views0
Samordnet Rapportering 2019

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Rapporteringen er pliktig for alle idrettslag og det skal gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de som er pålagt å ha disse vervene.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april i KlubbAdmin:

 • Rapportere medlemstall * pr. 31.12.18.
 • Rapportere aktive medlemmer **, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse.
 • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
 • Oppdatere styre og ledelse (og laste opp signert årsmøteprotokoll).
 • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.
 • – For de som har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

  Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon om rapporteringen på epost fra Idrettsforbundet.

  I forbindelse med rapporteringen har også NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Oversikt over spørsmålene kan lastes ned her:

  Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.nif.no ved hjelp av brukerprofilen til Min idrett.

  Support: Se videoveiledning for Samordnet Rapportering 2019.

  Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

  *Medlemstall
  Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.18 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2019 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

  **Aktive medlemmer
  Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».
  Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

  Lill Merethe Tjeldvoll
  Utviklingssjef
  Norges Judoforbund

  110 Views0
Elise Åkesson: Ungdomsprosjekt 2017-2019

NJFs Generalsekretær Stine Lastein (på den tid Fagsjef) så i 2016 behovet for å øke fokuset på ungdom for å hindre frafall, men også for å få dem mer engasjert. Ønsket var å kunne arrangere kostnadsfrie samlinger og kurs rettet mot ungdom. Det ble sendt inn en søknad til Sparebankstiftelsen DNB, og ungdomsprosjektet JUP ble skapt.

Våren 2017 ble jeg kontaktet av min trener angående en veiledersamling i Oslo. Jeg ante lite om hva dette var, men ble med for moro skyld. Denne helgen møtte jeg mange fantastiske mennesker der x antall har en sentral rolle i mitt liv i dag.

Denne helgen gikk vi gjennom teknikker innen kommunikasjon, veiledning og coaching. Vi hadde en fantastisk kursholder som vekket nysgjerrigheten i meg, og jeg ville bli med videre for å se hva dette var. Det å sette i gang et såpass stort prosjekt var tidskrevende, og en test på tålmodigheten. Som relativt fersk i judomiljøet, var det litt utfordrende i starten. Både på grunn av mangel på erfaring og kompetanse, og fordi jeg ikke var så godt kjent i min judoregion.

Fra Nettverkssamlingen i 2018. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Høsten 2017 ble de veilederne som fremdeles var interesserte i å bli med, kalt inn til et møte om status på prosjektet. Vi ble bedre kjent med hverandre, og vi begynte å prate om vår visjon. Vi hadde en representant fra hver region, og vi ble utvalgt som koordinatorer for prosjektet. Nå var det vår “jobb” å få fart på prosjektet.

Tre instruktører ble sertifisert til å holde arrangørkurs på nivå 1 samme år, og jeg valgte å flytte fra Vestlandet til Østlandet. Her fikk jeg god oppfølgning av NJF, og jeg følte meg mer og mer velkommen i judomiljøet.

I hele 2018 har Stine sparket meg ut av komfortsonen utallige ganger. Som 20-åring holdt jeg foredrag om prosjektet for klubbledere fra hele Norge. Noe jeg for bare noen måneder siden aldri hadde trodd ville skje. Jeg reiste rundt på regionmøter, kurs, stevner og mange arrangementer i hele landet for å fortelle og informere om muligheten for ungdom til å utdanne seg til dommere og arrangører.

Juni 2018 arrangerte vi vår første nettverkssamling for at ungdommene skulle bli kjent med hverandre på tvers av klubb og region. Vi hadde et godt oppmøte, og hadde flere morsomme workshops, foredrag og sosiale samarbeidsoppgaver. Dette ble en hit, og i januar 2019 var det plutselig meg som sto ansvarlig for en lignende samling i Trøndelag. Dette var noe jeg grua meg ufattelig mye til, men jeg hadde flere bekjentskap og trygge nøkkelpersoner i disse klubbene som støttet meg opp hele veien.

Oppmøtet på samlingen var enda bedre enn i Oslo, og deltakerne elsket det. To uker etter tok jeg turen til Trondheim for å avholde mitt første arrangørkurs for erfarne nøkkelpersoner i Trondheimsklubbene. Mestringen jeg kjente på da jeg merket at kurset gikk bra er ubeskrivelig. Jeg har vært utrolig heldig som har hatt en såpass dyktig leder, som har støttet meg opp, og heiet meg frem.

I februar ble jeg ble ansatt i en 100% stilling ut året som prosjektleder for ungdomsprosjektet, og ansvaret faller nå på mine skuldre. Jeg er halvannen måned inn i min stilling, og jeg har blitt kastet ut i lederkurs, debatter og seminarer, og får reise på konferanser i Skandinavia. Vi skal for 3. gang avholde en nettverkssamling for ungdom, og jeg gleder meg mer enn noensinne.

Prosjektet har gitt meg muligheten til å jobbe med så mange fantastiske og inspirerende ungdommer. Jeg har blitt satset på, og jeg har hatt et helt forbundskontor som har støttet meg hele veien frem. Jeg har fått mange ubeskrivelige erfaringer innen lederskap, coaching og kommunikasjon. Jeg er så takknemlig for at min leder har gitt meg muligheten til å utvikle meg så mye som jeg har. Jeg ser frem til 9 måneder med kurs, samlinger, konferanser, debatter og mange nye spark ut av min komfortsone.

Har du spørsmål om JUP er det bare å kontakte meg!


Elise Åkesson

Prosjektleder JUP

166 Views0
Einar Torp: Praksis hos Judoforbundet
Einar Torp studerer ved NIH og har praksisperiode hos Judoforbundet. FOTO: Stine Lastein

Jeg er en 24 år gammel student fra Oslo, som for tiden er på praksisutplassering hos Norges Judoforbund. Til vanlig er jeg student ved Norges Idrettshøgskole, hvor jeg tar bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering innen sport management. Som en del av utdanningsløpet har jeg to praksisperioder på tre uker, hvor jeg både får sett privat og offentlig sektor.

Min forrige praksisperiode tilbrakte jeg hos Bymiljøetaten, mens jeg denne gang skal få tilbringe tid med NJF! Arbeidsoppgavene mine blir svært varierte i løpet av de neste tre ukene, og jeg skal blant annet bistå med ungdomsprosjektet, arkivarbeid, seminarer og planlegging av paradag i Bergen.

Min idrettslige bakgrunn er primært innen fotball, men jeg har hatt en lidenskap for kampsport over en lengre periode, noe som igjen gjorde meg veldig nysgjerrig på praksisplass hos Judoforbundet. De ansatte har tatt meg godt imot, og jeg ser veldig frem til å arbeide med alle i de kommende ukene.

Med vennlig hilsen,
Einar Torp

154 Views0
Christian Wolff midlertidig ansatt i NJF

Fra 1. mars er Stine Lastein ansatt som ny Generalsekretær i Norges Judoforbund, og siden hun kommer fra stillingen som Fagsjef gir det rom for en større omfordeling av oppgaver internt.

Christian Wolff midlertidig ansatt i Judoforbundet.

Vi har prioritert å raskt utlyse en ny stilling som Utviklingsansvarlig og jobber for å få på plass en ny medarbeider. Inntil denne er på plass vil det i en kort periode være redusert bemanning på Forbundskontoret. Vi har vurdert ulike tiltak for å minimere negative konsekvenser, da det er viktig å opprettholde tilbudet av tjenester til våre klubber og medlemmer.

Vi er derfor svært fornøyde med å kunne meddele at Christian Wolff er ansatt i en 50 % midlertidig stilling. Han vil fram til sommeren være ansatt i NJFs administrasjon og ha ansvar for prosjekter knyttet til både Strategidokumentet og til Virksomhetsbeskrivelsen. Hovedsakelig vil han jobbe med klubbutvikling, judo i skolen og NM-veka.

Christian har lang fartstid i norsk judo, der han nok er best kjent som en dyktig leder av Stevnekomiteen og som vår egen judofotograf, se judobilder.org. Han har også lang erfaring som klubbleder i Asker judoklubb, som stevnearrangør og som trener.

Vi er svært fornøyde med å ha fått Christian som ansatt i NJF og ser frem til å ha ham med på laget!

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

129 Views0
Endringer i Judoforbundets administrasjon

Stine Lastein tiltrer som ny Generalsekretær i Norges Judoforbund 1. mars. Siden hun kommer fra stillingen som Fagsjef gir det rom for en større omfordeling av oppgaver internt.

Organisering av administrasjonen skal være så hensiktsmessig som mulig for å løse de oppgavene som til enhver tid kreves. Vi skal utnytte ansattressursene maksimalt, være tilpasningsdyktige og legge til rette for best mulig aktivitet for våre medlemmer.

Basert på virksomhetsbeskrivelsen som er vedtatt på Judoforbundstinget og de økonomiske rammebetingelsene, har vi forsøkt å fordele oppgaver på de ansatte vi har med oss videre, ut fra den enkeltes kompetanse, ønsker og motivasjon fremover.

På bakgrunn av denne øvelsen har vi derfor prioritert å raskt utlyse en ny stilling som Utviklingsansvarlig.

Vi håper at perioden med redusert bemanning gir så få negative effekter som mulig. Inntil en ny person kommer på plass vil det fremdeles være rom for enderinger i håndtering av oppgaver, men i hovedsak vil administrasjonens arbeidsfordeling organiseres som beskrevet her.
 

Faste stillinger


Generalsekretær – Stine Lastein.
Stine vil i hovedsak ha samme arbeidsoppgaver og ansvar som Kristoffer Halmøy har hatt til nå. I dette ligger det overordnede ansvaret for administrasjonen i Judoforbundet. Saksforberedelse for styret, forbundsting, strategiarbeid og risikostyring, idrettspolitisk arbeid, budsjettstyring, regnskap og internkontroll. I tillegg kommer HR-ansvar, personvern, lov/forvaltning, pressekontakt, anleggsutvikling, samarbeid med andre særforbund, redaksjonelt ansvar, behandling av honorære saker og oppfølging av samarbeidspartnere.


Organisasjonsansvarlig – Lill Merethe Tjeldvoll.
Lill Merethe vil jobbe med medlemsservice, reisekoordinasjon for Landslaget, påmeldinger til internasjonale stevner og seminarer, arrangement og support. Hun vil også ha ansvar for administrative prosesser og oppgaver, som IT-systemene, kursrapportering, kursavvikling, resultatservice, lager, logistikk og salg. Stillingen innebærer videre å være førstelinjesupport for anleggsspørsmål og matter og er et bindeledd mot JFF.

Utviklingsansvarlig – Utlyst stilling.
Vedkomne vil jobbe med utvikling og fag. Stillingens arbeidsoppgaver vil blant annet innebære klubb- og regionutvikling, trener- og dommerutvikling, utdanning, barne- og ungdomsidrett, oppfølging av instruktører, dommervirksomheten og nasjonale stevner. En stor del av stillingen omfatter også forvaltning av para-aktivitet, ledelse av Råd for para-judo og oppfølging av klubber med para-utøvere. I tillegg tilfaller oppfølging av nasjonale prosjekter.

 

Midlertidige stillinger

Landslaget: Per Vestli
Toppidrettssjef – Per Vestli.
Pers stilling, som er en 40 %-stilling (ut 2019, med mulighet for forlengelse), vil i liten grad endres. Han jobber i dag med drift av landslagene og talentutvikling, støtteapparatet, har ansvar for landslagstrener og regiontrenere, utviklingstrapp, VGS-samarbeid, antidoping-arbeid og samarbeid med OLT. Han vil i tillegg fra 1. mars være medansvarlig for trenerutvikling på nivå 3 (trenere for morgendagens topputøvere).

Landslaget: Martin Thiblin
Landslagstrener – Martin Thiblin.
Martin har en 100% stilling (ut 2019, med mulighet for forlengelse), og denne blir ikke endret. Det betyr at han fortsatt har ansvar for landslagets sportslige planer, og LL-utøvernes sportslige utvikling. Det inkluderer å etablere et treningstilbud på dagtid og følge opp utøverne sportslig på kveldstid i Oslo. Han samarbeider med personlige trenere, klubbtrenere, og ikke minst andre coacher/reiseledere til LL-arrangementer. Han skal også følge opp regiontrenerne og etablere samarbeid med regionale OLT-sentere.


Prosjektleder Ungdomsprosjektet – Elise Åkesson.
Elise har fått en prosjektstilling som varer ut 2019 (uten mulighet for forlengelse). I prosjektets siste år vil Elise jobbe med dommer- og arrangørprogrammene i prosjektet, og hun vil fokusere ekstra på å skape regionale ungdomsnettverk i Norsk Judo. Dette innebærer oppfølging av kursdeltakere og organisering av regionale og nasjonale samlinger/seminarer for målgruppen. Hun skal også holde arrangørkurs, følge opp arrangører av Judofestivaler og Regioncup samt hjelpe klubber med markedsføring og oppfølging av dommere. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet med klubbesøk i hele landet.

 
Denne omrokkeringen danner grunnlag for et nytt organisasjonskart som vil utarbeides når den utlyste stillingen er besatt. En del oppgaver som tilfaller administrasjonen er ikke beskrevet her, og disse vil fordeles slik det er mest hensiktsmessig.
 
Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

56 Views0
Norges judoforbund søker Utviklingsansvarlig

Har du lyst til å jobbe med faglig og organisatorisk utvikling av norsk judo?

Judoforbundet har nå en ledig fast stilling som utviklingsansvarlig. Vi søker en person med et sterkt engasjement som kan drive utviklingsarbeidet i organisasjonen. Vedkommende vil jobbe tett med judoklubber og -regioner, samt ha et overordnet ansvar for kompetanse, breddeaktivitet, stevner og para-judo.

Det må påregnes noe reisevirksomhet, og fleksibilitet med hensyn til en normal arbeidstid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen utgjør en del av Judoforbundets administrasjon som per i dag har 4 faste og 1,4 midlertidig ansatte. Utviklingsansvarlig rapporterer til Generalsekretæren.

Oppgaver:

 • Klubbutvikling
 • Regionutvikling
 • Seminar- og kursvirksomhet
 • Trener- og dommerutvikling
 • Anti-dopingarbeid
 • Ansvar for barne- og ungdomsidrett
 • Oppfølging av klubber med para-aktivitet
 • Lede Råd for para-judo
 • Graderingsvirksomheten
 • Forvaltning av nasjonale stevner
 • Prosjektarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Idrettsfaglig og/eller pedagogisk utdanning på bachelor-nivå
 • Erfaring fra arbeid med idrett (ansatt og/eller frivillig)
 • God kunnskap om judosporten er ønskelig, men ikke påkrevd
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Evne til å jobbe strategisk


Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk 100 %
 • Varighet: Fast
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Tilknytning til sterke fagmiljøer
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Et trivelig og sosialt arbeidsmiljø
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden

Søknadsfrist 10. mars. Tiltredelse snarest.
Søk på stillingen her.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Fagsjef på telefon +47 934 41 760 eller på mail.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

109 Views0
Elise Åkesson ny prosjektleder i Ungdomsprosjektet
Elise Åkesson er ny prosjektleder i Ungdomsprosjektet.

I 2017 startet vi Judoforbundets Ungdomsprosjekt – JUP – takket være en generøs tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet organiserer utdanningsprogrammer for ungdom og unge voksne i dommer- og arrangørfaget. Det støtter også opp om lokale og regionale konkurranser for ungdom. Du kan lese mer om dette her.

I oppstartsfasen av JUP organiserte vi en samling for kommende veiledere i prosjektet – en gruppe unge judoutøvere som skulle jobbe mot deltakere i utdanningsprogrammene. En av disse var Elise Åkesson fra Gausel Judoklubb, som senere påtok seg rollen som prosjektkoordinator.

Elise viste seg raskt å være en koordinator som tok initiativ, var god på å kommunisere med ungdom og hadde et stort engasjement og pågangsmot. Hun har i løpet av prosjektet holdt kurs, arrangert seminar og har gradvis overtatt ansvar for framdriften. Det er derfor med glede vi nå meddeler at Elise overtar rollen som prosjektleder etter Stine Lastein. Hun vil fra nå være operativ i en fulltidsstilling ut 2019.

Vi ønsker Elise velkommen som prosjektleder i NJF! Ta kontakt om du har spørsmål vedrørende prosjektet.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

165 Views0
Obligatorisk utøverforsikring

Norges Judoforbund har en avtale med AGS Forsikring AS (på vegne av Lloyds Insurance Company) for forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år.

AGS forsikring.

Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF. Forsikringen er det klubben som ordner på vegne av medlemmene.

Er du over 13 år skal klubben tegne forsikring i ditt navn. Den enkelte kan sjekke sin forsikringsstatus på MinIdrett eller på Judo-kortet.

Det finnes tre valg:

Utøverlisensen er den obligatoriske grunnforsikringen som alle (som minimum) må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Koster 250,- per år.

Konkurranselisensen har grunnforsikring, og Skadetelefon. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Anbefalt for de som deltar aktivt i konkurranser. Koster 310,- per år

Premiumlisensen har utvidet forsikring i bunn, med Skadetelefon inkludert. Større rammer for behandling på privat klinikk ved skade, og utredning innen 3 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne lisensen. Koster 800,- per år

Medlemmet kan gi klubben beskjed om at man ønsker oppgradert forsikring. Klubben kan oppgradere Lisensen og betale mellomlegget.

Ny forsikringsperiode starter 1. februar 2019. Følgende gjelder:

 • Samarbeidet med Idrettens Helsesenter garanterer raskere utredning og behandling
 • Egenandel for behandling på legevakt lagt inn
 • Utredning lagt inn på alle forsikringstyper
 • Ytelsene/summene for øvrig er uendret

Klubber kan registrere nye medlemmer med 2019-lisens allerede nå. Utøvere som hadde lisens i 2018 blir lagt inn med ny 2019-lisens mot slutten av januar. Da kan klubben via Sportsadmin bekrefte hvem som skal fornye sin lisens.

Se mer informasjon om forsikringen, alle forsikringsvilkårene og hvordan du melder skade.

99 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier