Utlysning Prosjektleder

Vi ønsker å styrke arbeidet med å utvikle unge lovende utøverne ved å ansette en prosjektleder for trener- og talentutvikling. Arbeid vedkommende skal gjøre er å følge opp trenerne og deres utøvere i de klubbene som jobber godt, eller ønsker å jobbe, med utøverutvikling. Implementering av NJFs kommende utviklingstrapp vil være sentralt i dette arbeidet.

De klubbene som ønsker å være med på dette vil få mye bistand og hjelp, men det forutsetter også at klubbene oppfyller visse kriterier omkring plan for sportslig satsning. Vi vil informere nærmere om dette etter at prosjektlederen er ansatt.

Utlysningen kan lastes ned her:

Prosjektleder Trener- og talentutvikling i Norges Judoforbund

Vi søker en person som skal jobbe med å utvikle trenere og talenter.

Norges Judoforbund (NJF) er et særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet er et serviceorgan for alle klubber tilsluttet NJF og har i dag ca. 65 medlemsklubber og 5.000 aktive utøvere. NJFs administrasjon holder til i Idrettens Hus på Ullevål Stadion.

Har du lyst til å ta norsk judo til nye høyder?

Vi søker en person som skal jobbe med å utvikle våre klubbtrenere i hele landet og deres talenter. Prosjektleder skal forhold seg til styrets overordnede strategi for toppidrett og NJFs utviklingstrapp, samt bidra til videreutvikling av disse sammen med resten av sportsavdelingen. Vedkommende får ansvar for å etablere faglige nettverk og å sikre god kommunikasjon internt og eksternt.

Oppgaver:

 • Oppfølgingsansvar av klubbtrenere og ungdom med potensial som ønsker å satse på judo. Dette gjøres primært ved å besøke klubbene/miljøene.
 • Sammen med sportssjef utvikle prosjektplan for trener- og talentutviklingen.
 • Bidra på landslagssamlinger og riksrandorier.
 • Planlegging av aktiviteter; budsjettplanlegging i samråd med sportsjef.
 • Arbeide med å implementere en verdibasert toppidretts kultur og utviklingstrapp, i samråd med landslagstrener, utviklingsansvarlig og sportsjef.
 • Holde seg faglig oppdatert innen det judo-, pedagogiske- og idrettsfaglige. Delta på relevante arenaer for videreutvikling. Videreformidle ny kunnskap videre til Judonorge.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant idrettsfaglig og pedagogisk utdanning.
 • Toppidrettserfaring, enten som utøver eller trener.
 • Erfaring som klubbtrener
 • Svært god innsikt og kjennskap til sporten.
 • Prosjekt/prosesslederkunnskaper ønskelig.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og/eller engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Utadvendt, motiverende og entusiastisk.
 • Sterkt ønske om å utvikle trenere og deres utøvere.
 • Fleksibel.
 • Strukturert.
 • Selvstendig og initiativrik.

Den rette person må regne med mye reisevirksomhet, og må være fleksibel med hensyn til en normal arbeidstid og arbeidsplass. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Personen rapporterer til Sportssjefen, som er underlagt Generalsekretæren.

Vi ser primært etter en person som er bosatt, eller ønsker bosettelse, i Oslo-området, men dette hindrer ikke muligheten til å vurdere andre løsninger omkring bosted.

Omfang: 40-60%, avhengig av vedkommens kvalifikasjoner og hva som er den beste løsningen for kandidaten og NJF
Varighet: Midlertidig stilling i 1 år, med opsjon på 2 nye år

Søknadsfrist: Innen 13. januar 2020
Tiltredelse: Etter avtale.
Lønn: Etter avtale.

Søknad med CV sendes Norges Judoforbund, 0840 OSLO eller pr. e-post til judo@nif.idrett.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Sportssjef Per Vestli på telefon +47 41930497 eller på mail.

56 Views0
Leverandører av judoutstyr

NJF ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere innen definerte områder knyttet til judospesifikt utstyr.

Dagens avtale med Green Hill går ut 31. desember 2019. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører til å vise sin interesse gjennom å levere et lukket anbud. Målet er å signere en eller flere samarbeidspartnere innen disse områdene fra januar 2020, med en avtaleperiode på to år. Vi kommer til å legge vekt på leveringsdyktighet og troverdighet hos våre samarbeidspartnere.

Vennligst kontakt generalsekretær Stine Lastein hvis du har spørsmål angående dette.

Presentasjon av de aktuelle områdene:

«Nasjonal matteleverandør»

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM)
 • Logo NJFs brevark
 • Logo på judo.no
 • Reklame på matteareal synlig for tilskuere og på eventuell live-stream (alle NJFs stevner, NC og NM)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • Etablere direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg
 • Donere (X antall) kvadratmeter med matter årlig til en/flere norske judoklubber

«Nasjonal draktleverandør»
Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM)
 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM).
 • Logo NJFs brevark
 • Reklame på utstyr som leveres (i henhold til IJF-reglement)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • Gratis «utstyrspakke» til medaljevinnere NC, og/eller klassevinnere i NM Ind
 • Utstyrspakke til Funksjonshemmede utøvere (som deltar på stevner internasjonalt)
 • Informasjons-/salgsstand på alle stevner arrangert av NJF (NC og NM)
 • Direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg

«Draktleverandør til det norske landslaget»
Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Logo på landslagstøy og NJF representasjonsantrekk
 • Logo på judo.no
 • Benytte landslagsutøvere i kommersielle aktiviteter (for eksempel foto, reklamefilm, autografskriving, foredrag osv.)
 • Reklame på landslagets judodrakter (i henhold til IJF reglement)
 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM)

For bruk av landslagets utøvere i eksponeringskampanjer må Partner forholde seg til den til enhver tid gjeldende landslagsavtale.

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • (X antall) utstyrspakker til det norske landslagets junior og senior utøvere
 • • 2 ST JUDO GI HVIT+BLÅ (IJF APPROVED)
  • 1 ST BELTE (IJF APPROVED)

 • (X antall) Judodrakt til landslagets støtteapparat
 • Rabattordning for kjøp av tilsvarende utstyr til øvrige utøvere

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

47 Views0
Terminliste 2020
NJFs terminliste presenteres av Google Kalender.

NJFs terminliste 2020 er nå fastsatt.

Terminlisten inneholder oversikt over alle NJFs aktiviteter det kommende året.

Det finnes idag totalt 7 kalendere, noe som er en nedjustering fra de tidligere 11 kalenderne.
De som abonnerer på de gamle versjonene, må oppdatere sine kalender-ID’er.

Terminlisten er idag delt opp slik:

 • Møter og seminarer
 • Internasjonalt
 • Kurs og graderinger
 • Treningssamlinger
 • Landslaget
 • Stevner
 • Para-judo

Alle de 7 kalenderne oppdateres fortløpende av NJF, og viser til enhver tid aktiviteter ett år frem i tid.

Terminlisten ligger her: https://www.judo.no/utoverinfo/terminliste/

Kalenderne er offentlig tilgjengelige, og man kan abonnere på hvilke(n) av de 7 kalenderne man ønsker. Man kan også selv velge hvilke kalendere det skal vises aktivitet fra.

Verdt å merke seg i 2020:

 • Norgescup: 14. mars (Kongsberg), 18. april (Levanger), 6. juni (Bodø), 24. oktober (Bærum)
 • NM Ungdom og Junior: 14.-15. november (Sandnes)
 • NM Senior: 4.-5. april (bekreftes snart!)
 • Forbundstinget: 9. mai (Gardermoen)
 • DAN-graderinger: 7. mars (Sør), 14. mars (Vest), 28. mars (Nord), 13. juni (Oslo), 12. sept (Øst), 12. des (Midt)
 • EJU-seminar Improve Your Club, med Jane Bridge: 21.-22. mars (Oslo)

NJF oppfordrer alle til å følge med i terminlisten da det vil gjøres justeringer fortløpende. Særlig er landslagets kalender ikke helt fastsatt, og det vil sannsynligvis komme endringer i denne.

Diverse kurs vil også legges inn etterhvert, da dette er noe som i stor grad settes opp ved behov.

Påmelding
NJF bruker systemer levert av NIF, så all påmelding gjøres individuelt i Min Idrett eller klubbvis i SportsAdmin. Det er egne lister for arrangementer som er lagt inn og åpnet for påmelding:

I NJFs hoved-terminliste har vi mulighet til å legge inn mer informasjon for hvert arrangement, samt link til påmelding. Lokale og regionale arrangører kan ta kontakt med NJF, så er vi behjelpelige med å få inn aktuell info.

Opprette arrangementer i Sportsadmin:
Judoklubber og Judoregionene kan selv legge inn lokale og regionale arrangementer i Sportsadmin, f.eks. stevner og treningssamlinger. Arrangøren har da mulighet til å administrere arrangementet, laste opp dokumenter, ta i mot påmeldinger og innbetalinger av deltageravgift. I tillegg blir arrangementet synlig under listen for Påmelding.

I Sportsadmin er det en egen arrangementsmodul som alle klubber og regioner skal ha tilgang til. Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med.

Se veiledning for arrangements-modulen:
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Arrangement

Spørsmål om NJFs terminliste og generelt om arrangementer/påmelding kan rettes til undertegnede på e-post lill.tjeldvoll@judo.no.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

174 Views0
Utdanningssamarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier

Norges Judoforbund har inngått en avtale med Høyskolen Kristiania Nettstudier om rabatterte studier for våre medlemmer. Avtalen omfatter alle studier ved Høyskolen Kristiania Nettstudier.

NJF og Høyskolen i Kristiania Nettstudier har inngått samarbeid der NJFs medlemmer får rabatt på nettstudier.

I samarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier får du som medlem av Norges Judoforbund 15% rabatt på hele studieporteføljen på nett. Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr studier innen fagområdene økonomi, HR, ledelse, pedagogikk, helse og kommunikasjon.

Studiehverdagen din på nett lar deg studere når du vil, hvor du vil. Studiene har opptak hver dag, hele året – så du kan begynne akkurat når det måtte passe for deg. Det er ingen faste forelesningstider, og alt av undervisning foregår på nett – i ditt eget tempo. Denne fleksible studiemåten gjør at studiehverdagen på nett fint lar seg kombinere med travle og uforutsigbare dager.

Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr studier på alle nivå. Du kan ta studier på videregående-, yrkesrettet-, høyskole- og masternivå. Alle emner som inngår i studieprogram kan også tas som enkeltemner dersom du ønsker deg faglig påfyll uten å måtte fullføre en hel grad.

I alle emner vil du som student få tett oppfølging fra en faglig veileder. Dette er en person du kan stille faglige spørsmål til underveis i studieløpet, og som også retter og kommer med tilbakemeldinger på innsendingsoppgaver.

Har du påbegynt eller fullført høyere utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon? Da kan du søke om å få vurdert denne innpasset i et av Høyskolen Kristiania Nettstudiers studieløp.

Studiene er åpne for alle som har generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Se det komplette studietilbudet til Høyskolen Kristiania Nettstudier her.

NB: For å få med deg medlemsrabatten må du legge denne med i handlekurven sammen med emnene du melder deg opp til. Lenke til rabattsiden finner du her.

Alexander Hansen
Teamleder nettstudier
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Oslo
Høyskolen Kristiania Nettstudier

og

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

143 Views0
Visepresident Svein Erik Rud har gått bort

Norges judoforbund har mottatt den triste nyheten om Svein Erik Ruds bortgang. Rud ble kritisk skadet i en flyulykke lørdag, og han døde dessverre av skadene mandag kveld.

Våre tanker går til hans nærmeste.

For ytterligere informasjon kan administrasjonen kontaktes.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

133 Views0
Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer


Norges Judoforbund ønsker sammen med Norges Bryteforbund og Norges Kampsportforbund å gi 10 kvinner mulighet til å delta på Mentorprogrammet for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som innehar, eller ønsker å påta seg, lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de kan stå sterkere i rollen. Programmet har en varighet på ca. 6 måneder.

Hva er mentoring?
En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept (den som blir mentorert, eks. klubbleder). En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre denne i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker.

Hvorfor delta på et mentoringprogram?
Som adept vil du få en samtale- og sparringspartner som ønsker å utvikle deg basert på dine mål og forutsetninger. Du vil få hjelp til å prioritere oppgaver og gjøremål, og bygge selvtillit. Med dette får du større trygghet i lederrollen, og dermed et utgangspunkt for å gjøre en bedre jobb i vervet ditt. Du vil bli bedre kjent med deg selv og ikke minst få et nettverk bestående av andre adepter og mentorer. En av oppgavene i programmet vil også være å kartlegge noen av personene i ditt nettverk og hvordan de påvirker de avgjørelsene du skal ta.

Samlinger
Det vil bli gjennomført to samlinger i Oslo-regionen. Det er krav om 100 % oppmøte.

Første samling: 7.-8. september 2019
Andre samling: 28.-29. mars 2020

Samlingene startes og avsluttes med lunsj.

Mellom samlingene er det forventet at mentor og adept gjennomfører 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer. Man får best utbytte av å ha fysiske møter, men dersom dette ikke kan gjennomføres er det fullt mulig å ta møtene på Skype eller telefon. Kampidrettene sørger for mentorer.

Hvem kan delta?

Mentorprogrammet er utviklet for kvinner fra 20 år og oppover. Deltakere må være tilknyttet Norges Judoforbund, Norges Bryteforbund eller Norges Kampsportforbund. Det er ønskelig at adepten har et styreverv. Andre ledelsesoppgaver i klubben utenom klubbstyret vil også bli vurdert. Mentorprogrammet har en kapasitet på inntil 10 kvinner.

Kampidrettene dekker alle kostnader i forbindelse med reise og opphold til de to samlingene. Vi bestiller eventuelle flybilletter, samt booker hotell for alle deltakere.

Påmelding skjer via felles søkerportal for alle tre forbundene og må gjøres innen 15. juni.


Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

102 Views0
Sven Sødal ansatt som Utviklingsansvarlig

Sven Anders Sødal har takket ja til stillingen som Utviklingsansvarlig i NJF. Han tiltrer 1. august 2019.

Sven Sødal er Utviklingsansvarlig i NJF.

Stillingens arbeidsoppgaver innebærer klubb- og regionutvikling, trener- og dommerutvikling, utdanning, barne- og ungdomsidrett, oppfølging av instruktører, dommervirksomheten og nasjonale stevner. En stor del av stillingen omfatter også forvaltning av para-aktivitet, ledelse av Råd for para-judo og oppfølging av klubber med para-utøvere. I tillegg tilfaller oppfølging av nasjonale prosjekter.

Arbeidsoppgavene omfatter deler av tidligere Fagsjef og Utviklingssjefs ansvarsområder. Nylig ble en omorganisering av NJFs administrasjon foretatt for å gjøre driften av forbundet mer hensiktsmessig. Å kombinere organisatorisk og faglig utvikling vil gi en bedre og mer effektiv ressursbruk, og disse ansvarsområdene henger sammen på mange punkter.

Sødal har ikke selv judobakgrunn, men har i over to år jobbet som daglig leder i NJJK. Han kjenner med andre ord idretten og miljøet godt. I forbindelse med judofaglige arbeidsoppgaver vil han hente inn nødvendig ekspertise, samarbeide med aktuelle nøkkelpersoner, og få støtte fra resten av administrasjonen.

Vi ønsker Sødal velkommen til NJF!

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

196 Views0
Samordnet Rapportering 2019

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Rapporteringen er pliktig for alle idrettslag og det skal gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de som er pålagt å ha disse vervene.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april i KlubbAdmin:

 • Rapportere medlemstall * pr. 31.12.18.
 • Rapportere aktive medlemmer **, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse.
 • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
 • Oppdatere styre og ledelse (og laste opp signert årsmøteprotokoll).
 • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.
 • – For de som har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

  Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon om rapporteringen på epost fra Idrettsforbundet.

  I forbindelse med rapporteringen har også NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Oversikt over spørsmålene kan lastes ned her:

  Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.nif.no ved hjelp av brukerprofilen til Min idrett.

  Support: Se videoveiledning for Samordnet Rapportering 2019.

  Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

  *Medlemstall
  Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.18 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2019 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

  **Aktive medlemmer
  Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».
  Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

  Lill Merethe Tjeldvoll
  Utviklingssjef
  Norges Judoforbund

  75 Views0
Elise Åkesson: Ungdomsprosjekt 2017-2019

NJFs Generalsekretær Stine Lastein (på den tid Fagsjef) så i 2016 behovet for å øke fokuset på ungdom for å hindre frafall, men også for å få dem mer engasjert. Ønsket var å kunne arrangere kostnadsfrie samlinger og kurs rettet mot ungdom. Det ble sendt inn en søknad til Sparebankstiftelsen DNB, og ungdomsprosjektet JUP ble skapt.

Våren 2017 ble jeg kontaktet av min trener angående en veiledersamling i Oslo. Jeg ante lite om hva dette var, men ble med for moro skyld. Denne helgen møtte jeg mange fantastiske mennesker der x antall har en sentral rolle i mitt liv i dag.

Denne helgen gikk vi gjennom teknikker innen kommunikasjon, veiledning og coaching. Vi hadde en fantastisk kursholder som vekket nysgjerrigheten i meg, og jeg ville bli med videre for å se hva dette var. Det å sette i gang et såpass stort prosjekt var tidskrevende, og en test på tålmodigheten. Som relativt fersk i judomiljøet, var det litt utfordrende i starten. Både på grunn av mangel på erfaring og kompetanse, og fordi jeg ikke var så godt kjent i min judoregion.

Fra Nettverkssamlingen i 2018. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Høsten 2017 ble de veilederne som fremdeles var interesserte i å bli med, kalt inn til et møte om status på prosjektet. Vi ble bedre kjent med hverandre, og vi begynte å prate om vår visjon. Vi hadde en representant fra hver region, og vi ble utvalgt som koordinatorer for prosjektet. Nå var det vår “jobb” å få fart på prosjektet.

Tre instruktører ble sertifisert til å holde arrangørkurs på nivå 1 samme år, og jeg valgte å flytte fra Vestlandet til Østlandet. Her fikk jeg god oppfølgning av NJF, og jeg følte meg mer og mer velkommen i judomiljøet.

I hele 2018 har Stine sparket meg ut av komfortsonen utallige ganger. Som 20-åring holdt jeg foredrag om prosjektet for klubbledere fra hele Norge. Noe jeg for bare noen måneder siden aldri hadde trodd ville skje. Jeg reiste rundt på regionmøter, kurs, stevner og mange arrangementer i hele landet for å fortelle og informere om muligheten for ungdom til å utdanne seg til dommere og arrangører.

Juni 2018 arrangerte vi vår første nettverkssamling for at ungdommene skulle bli kjent med hverandre på tvers av klubb og region. Vi hadde et godt oppmøte, og hadde flere morsomme workshops, foredrag og sosiale samarbeidsoppgaver. Dette ble en hit, og i januar 2019 var det plutselig meg som sto ansvarlig for en lignende samling i Trøndelag. Dette var noe jeg grua meg ufattelig mye til, men jeg hadde flere bekjentskap og trygge nøkkelpersoner i disse klubbene som støttet meg opp hele veien.

Oppmøtet på samlingen var enda bedre enn i Oslo, og deltakerne elsket det. To uker etter tok jeg turen til Trondheim for å avholde mitt første arrangørkurs for erfarne nøkkelpersoner i Trondheimsklubbene. Mestringen jeg kjente på da jeg merket at kurset gikk bra er ubeskrivelig. Jeg har vært utrolig heldig som har hatt en såpass dyktig leder, som har støttet meg opp, og heiet meg frem.

I februar ble jeg ble ansatt i en 100% stilling ut året som prosjektleder for ungdomsprosjektet, og ansvaret faller nå på mine skuldre. Jeg er halvannen måned inn i min stilling, og jeg har blitt kastet ut i lederkurs, debatter og seminarer, og får reise på konferanser i Skandinavia. Vi skal for 3. gang avholde en nettverkssamling for ungdom, og jeg gleder meg mer enn noensinne.

Prosjektet har gitt meg muligheten til å jobbe med så mange fantastiske og inspirerende ungdommer. Jeg har blitt satset på, og jeg har hatt et helt forbundskontor som har støttet meg hele veien frem. Jeg har fått mange ubeskrivelige erfaringer innen lederskap, coaching og kommunikasjon. Jeg er så takknemlig for at min leder har gitt meg muligheten til å utvikle meg så mye som jeg har. Jeg ser frem til 9 måneder med kurs, samlinger, konferanser, debatter og mange nye spark ut av min komfortsone.

Har du spørsmål om JUP er det bare å kontakte meg!


Elise Åkesson

Prosjektleder JUP

114 Views0
Einar Torp: Praksis hos Judoforbundet
Einar Torp studerer ved NIH og har praksisperiode hos Judoforbundet. FOTO: Stine Lastein

Jeg er en 24 år gammel student fra Oslo, som for tiden er på praksisutplassering hos Norges Judoforbund. Til vanlig er jeg student ved Norges Idrettshøgskole, hvor jeg tar bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering innen sport management. Som en del av utdanningsløpet har jeg to praksisperioder på tre uker, hvor jeg både får sett privat og offentlig sektor.

Min forrige praksisperiode tilbrakte jeg hos Bymiljøetaten, mens jeg denne gang skal få tilbringe tid med NJF! Arbeidsoppgavene mine blir svært varierte i løpet av de neste tre ukene, og jeg skal blant annet bistå med ungdomsprosjektet, arkivarbeid, seminarer og planlegging av paradag i Bergen.

Min idrettslige bakgrunn er primært innen fotball, men jeg har hatt en lidenskap for kampsport over en lengre periode, noe som igjen gjorde meg veldig nysgjerrig på praksisplass hos Judoforbundet. De ansatte har tatt meg godt imot, og jeg ser veldig frem til å arbeide med alle i de kommende ukene.

Med vennlig hilsen,
Einar Torp

121 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier