Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Omorganisering av dommervirksomheten i NJF

På Forbundsstyremøtet 29. august behandlet Styret en sak om krav til Dommerkomitéen (DK) når det gjelder kjønnskvotering (fra NIF) og habilitet ved dommeruttak (fra IJF). Flere mulige alternativer var lagt fram som løsninger for å imøtekomme kravene.

DK var informert om saken på forhånd. Dagen før møtet trakk samtlige medlemmer seg fra sine verv i komitéen. Forbundsstyret vedtok på bakgrunn av dette å legge ned DK.

Det vil i tiden framover arbeides for å finne en løsning for organisering av dommervirksomheten i sin helhet, der alle oppgaver i forbindelse med dommeraktiviteten ivaretas. Det tas høyde for å gjøre et endelig vedtak på Forbundsstyremøtet som finner sted 3. desember.

Innspill kan sendes inn til Fagsjef eller Generalsekretær, og vil behandles konfidensielt om ønskelig.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 15. september 2017, kl. 13:22 (sist oppdatert: 15. september 2017, kl. 13:22) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar