104 Views

I forbindelse med utvikling av ny nettside er det allerede lansert ny terminliste. Klubbene kan selv legge inn lokale og regionale arrangementer.

I tillegg til alle konkurransene i NJFs regi (NC og NM) så må alle klubber, kretser og regioner som arrangerer regionale stevner legge inn sine stevner i Sportsadmin for å få det synlig på terminlisten på judo.no.

I Sportsadmin er det en egen arrangementsmodul som alle klubber skal ha tilgang til. Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med.

Disse funksjonene gir tilgang til arrangement: Leder, Adm. leder, Daglig leder, Arrangementsansvarlig.

Hvilke type arrangementer kan publiseres
Alle lokale, regionale og nasjonale stevner kan opprettes og publiseres. Det er flere arrangementsformer:

  • Idrettsarrangement benyttes til stevner som skal være åpne for påmelding også for deltakere som ikke er medlem av klubben. Stevnet må godkjennes av NJF i Sportsadmin før det blir publisert (synlig).
  • Lokalt arrangement benyttes til stevner som kun skal holdes for klubbmedlemmer. Trenger ingen godkjenning fra NJF.
  • Møte/seminar skal alle ha mulighet til å melde på. For at deltakere skal få meldt seg på et arrangement, må status være Godkjent. Trenger ingen godkjenning fra NJF.

Regionale stevner som for eksempel Østlandscup, Innherredstreffet, Jubapool, Vårspretten etc. er eksempler på stevner som arrangør selv må opprette i Sportsadmin for å få det synlig på terminlisten. Det er arrangementsformen Idrettsarrangement som må velges, og NJF må godkjenne disse arrangementene. Arrangementene kommer på terminlisten når NJF har godkjent de aktuelle Idrettsarrangementene.

Ved opprettelse av et stevne, kan arrangør velge å åpne opp for online påmelding med eller uten betaling (krav for NC og NM, men valgfritt for alle andre). For at arrangør/klubb skal kunne ta i mot eventuelle online betalinger så må klubben opprette en brukerstedsavtale med Buypass.

Linker:

  • Veiledning arrangement-modul
  • Videoveiledning, opprettelse av arrangement
  • Klubb som betalingsmottager/brukersted

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier